تعمیر کابین دوش تعمیر جکوزی تعمیر وان جکوزی تعمیر کابین سونا بخار تعمیر سونا بخار تعمیر اتاق دوش تعمیر سونا جکوزی تعمیر وان سونا بخار تعمیر وان جکوزی کابین دوش تعمیر فلاش تانک توکار تعمیر والهنگ تعمیر پکیج تعمیر شوفاز تعمیر رادیاتور تعمیر مشعل تعمیر موتورخانه سونا سونای خشک سونابخار وان جکوزی فلاش تانک توکار والهنگ کابین دوش دوراویت گبریت ویترا ایده ال استاندارد امریکن استاندارد توتو توتی کی دبلیو سی کهلر جمی ریلکس گروهه  شیرهای گروهه شیرهای هانس گروهه نوبلی اسکی اسنوبرد الپاین اسکیت اموزش اسکیت فروش اسکیت خدمات فنی مهندس تاسیسات سامان تهران بازرگانی مرادی وشرکا+بازرگانی رومینا 

         تعمیر توالت فرنگی تعمیر فلاش تانک توکارتوتو تعمیر هانس گروهه تعمیر توالت فرنگی تعمیر فلاش تانک توکار ویترا تعمیر توالت فرنگی تعمیر فلاش تانک توکار جمی    

آناتومي حركتي و حركت شناسي

به نام آفریدگار


 

تهیه و گردآوری توسط مهدی مرادی

موضوع :  آناتومي حركتي و حركت شناسي

 

آشنائي با آناتومي حركتي و حركت شناسي

 علم حركت شناسي یکی از شاخه هاي تربيت بدني و علم ورزش است كه پايه اي براي شناختن انواع حركات بدن و عضلات درگير در حركات ورزشی مختلف مي باشد .

و بي هيچ ترديدي افرادي كه در ارتباط با تربيت بدني مي كوشند مي بايست دانش خويش را در رابطه با بدن انسان و حركات و عضلات درگير در آن و ارتباط آن با دستگاههاي ديگر بسط و گسترش دهند .

از آنجا يي كه پرداختي به ورزش امروزه فقط يك سرگرمي نيست  بلكه اصلي در توسعه توانائيها و حفظ تندرستي است پس بايد با استفاده از تكنيك ها و تاكتيك ها و تقويت عضلات مهم در گير در فعاليتهاي ورزشي،  ورزشكاران خود را قوي تر سريعتر و سالم تر نگه بداريم .

فصل حاضر بخشي از كتاب تربيت مربی آمادگی جسمانی  است كه مربوط به شناخت حركات ورزشي يا به عبارت ديگر حركت شناسي مي باشد .

تعريف وضعيت تشريحي : وضعيت تشريحي به حالتي گفته مي شود كه بدن راست است بازوها در طرفين بدن كف دستها رو به جلو پاها مستقيم وانگشتان پاها كمي  به سمت خارج قرار دارند . تمامي تحليل هاي آناتوميكي و حركت شناسي از اين وضعيت بررسي مي شوند .

anatomical position

سطوح حركتي :براي اينكه بتوانيم حركات بدن را تجزيه تحليل كنيم نيازمند شناخت و تعیین مشخصه های معيني هستيم لذا براي مطالعه حركت در قسمت ها ي مختلف بدن سطوحي فرضي در نظر گرفته و به صورت قرارداري تعيين کر ده ایم كه هر حركتي كه موازي با آن سطوح انجام شود در همان راستا قابل ارزيابي است .

همچنين محورهايي را نيز براي  حركات در نظر مي گيريم كه هر حركتي حول محور خاصي انجام مي گيرد كه هر يك از اين محور ها بر سطوح حركتي عمود مي شوند .

به طور كلي در بدن سه سطح و سه محور داريم كه عبارتند از :

1) سطح سهمي يا ساجيتال : اين سطح از جلو به عقب بدن كشيده شده است و بدن را به دو نيمه راست و چپ تقسيم مي كند .به طور فرضي اگر در وضعيت تشريحي در نظر بگيريم از فرق سر تا ما بين دو قوزك داخلي پا قرار مي گيرد .

2) سطح عرضي يا تاجي يا فرونتال : سطحي است كه بدن را به دو نيمه جلويي و عقبي تقسيم مي نمايد . اين صفحه نيز از سر تا دو قوزك خارجي پا مي گذرد .

3) سطح افقي يا سطح هوريزنتال : سطحي است كه بدن را به دو نيمه ي بالايي و پاييني تقسيم مي كند .

مركز ثقل بدن: در نقطه اي اين سه سطح با هم تلاقي مي كنند كه اين نقطه مركز ثقل بدن است

محور هاي حركتي : همان طور كه قبلا گفتيم بر هر يك از سطوح مختلف حركتي ، يك محور عمودمي باشد هر يك ازحركات حول يكي از اين محورها انجام مي شود .

محور سهمي يا محور قدامي ،خلفي : اين محور از جلو به طرف عقب بدن عبور مي كند و بر سطح حركتي تاجي يا فرونتال عمود مي شود .

محور عرضي يا جانبي : محوري است كه از يك طرف بدن به طرف ديگر بدن عبور كرده است و بر سطح حركتي سهمي عمود مي شود .

محور عمودي يا ورتيكال : اين محور به طور مستقيم از بخش فوقاني سر به طرف پايين عبور كرده است و بر سطح حركتي سهمي عمود مي شود .

اصطلاحات عمومي حركتي

خم شدن يا فلكشن1 : خم شدن در سطح سهمي انجام مي گيرد و در آن زاويه ي بين دو مفصل كا هش مي يابد مانند تا كردن ساعد بر روي بازو

باز شدن يا اكستنشن2: اين حركت نيز در سطح سهمي يا همان سطح قدامي خلفي انجام مي گيرد و زاوية مفصل افزایش مي يابد مثال : برگشت ساعد از حالت قبلي

 

توجه: حركت فلكشن واكستنشن بر روي سطح سهمي و برروي محور فورنتال  انجام مي گيرد

 

هاپيرفلكشن3 و هاپراكستنشن4 :اگر هر يك از اين حركات از دامنه طبيعي خودشان فراتر روند . به آن، هايپ فلكشن يا ها پراكستنشن گفته مي شود كه به معني باز شدن بيش از حد و تا شدن بيش از حد است .

مثلا وقتي دست را بالا مي آوريم تا كنار گوش فلكشن است و اگر بيشتر از آن به عقب  ببريم هاپيرفلكشن مي شود و در پايين آوردن اگر تا كنار بدن پايين بياوريم اكستنشن و اگر از آن حد رد شود هاپيراكستنشن است .

دور شدن يا آبداكشن1 : به حركتي اطلاق مي شود كه عضو از خط مياني بدن دور مي شود اين حركت روي سطح عرضي وحول محور ساجيتال انجام مي شود

مثال : دور كردن بازو يا پا از خط مياني بدن

نزديك شدن يا آداكشن2 : به حركتي اطلاق مي شود كه عضو به خط مياني بدن نزديك مي شود اين حركت روي سطح عرضي و برحول محور ساجيتال انجام مي گيرد. مثال : بر گرداندن پا از حالت دور شده از بدن

هاپيرآداكشن3 و هاپير آبداكشن4 : اگر هر كدام از حركات از دامنه طبيعي خودشان فراتر روند هايپرگفته مي شود .مثال : نزديك كردن پا به حدي كه از جلو پاي ديگر عبور كند .

براي ديدن حركات روي سطح فرونتال بايد از روبرو نگاه كنيم

چرخش يا روتيشن5 :همة حركات چرخشي در بدن روي سطح هوریزنتال و روي محور ورتيكال انجام مي گيرد .كه چرخش به دو صورت داريم .

1 ) چرخش به راست و چپ : مثل چرخش گردن

2) چرخش به داخل و خارج مثل چرخش دست از مفصل شانه به سمت خارج و داخل

براي ديدن حركات روي سطح هوريزونتال بايد از بالا يا پايين نگاه كنيم

 

حركت دوراني يا سيركومداكشن6 :به اين صورت است كه بخش انتهايي عضو يك مخروطي را در فضا ترسيم مي كند كه تركيبي از حركات فلكشن، اكستنشن و آداكشن است و اصولا مفصل به عنوان نقطه چرخش تلقي مي شود .

 

 

 

استخوانها، مفاصل و عضلات

مقدمه

اساسا حركت بر روي بدن انسان توسط عضلات مفاصل، استخوان ها و اجزاء مر بوط به آن ها انجام مي گيرد .

عضلات با انقباض خود نيروي مكانيكي را توليد مي كنند و اين نيرو باعث جابجایی استخوانهايي كه به آنها وصل هستند مي شوند و استخوانها نيز از محل اتصالشان به یکدیگر يعني مفصل اجازه حركت را پيدا مي كنند .پس براي دانش حركت شناسي ما بايد آشنايي مختصري از عضلات ، استخوانها و مفاصل را داشته باشيم .

استخوانها

استخوانها را از نظر شكل و اندازه مي توان به چهار گروه زير طبقه بندي كرد :

1 )استخوانهاي بلند  2) استخوانهاي پهن    3) استخوانهاي كوتاه       4)استخوانهاي نامنظم

استخوانهاي بلند: داراي يك تنه بلند استوانه اي شكل و دو انتهاي بر آمده هستند كه استخوانهاي انگشتان ، كف پا ، كف دست ، درشت ني ، نازك ني ، ران، زند زيرين، زند زبرين و استخوان بازو از اين نوع استخوان هستند .

استخوانهاي پهن: معمولا سطح منحني شكل دارند و استخوان خاصره ، دنده ها و جناغ سينه و ترقوه و استخوان كتف از اين نوع استخوانها هستند .

استخوانهاي كوتاه : استخوانهاي كوچك محكم و مكعبي شكل هستند كه معمولا دارای سطح مفصل بزرگ براي مفصل شدن با بيش از يك استخوان مي باشند مثل استخوانهاي مچ دست و مچ پا استخوانهاي نامنظم : اين استخوانها شكل منظمي ندارند مانند استخوانهاي ستون مهره ها، آرواره و ....

مفصل

محل اتصال دو يا چند استخوان را مفصل مي گويند.

مفاصل بر اساس دامنه حركتي به سه دسته تقسيم مي شوند :

1-مفاصل غير متحرك : مثل مفاصل حفره دندان ها و استخوانهاي جمجه

2-مفاصل نيمه متحرك : اين نوع مفاصل قابليت حركتي ضعيفي دارند مثل مفصل تحتاني درشت ني و نازك ني

3-مفاصل متحرك : مفاصلي هستند كه قابليت حركتي بسيار دارند و به آنها مفاصل سينوويال می گویند. این مفاصل بر اساس توانايي حركت در سطح ها و محورهاي مختلف به سه دسته تقسيم مي شوند :

مفاصل سه محوره :كه قادرند روي سه سطح و سه محور حركت نمايند كه اين نوع از مفصل در مفاصل شانه ، ران و مفصل قاپ و ناوي ديده مي شوند .

مفاصل دو محوره : مفاصلي كه قادرند حول دو محور فرونتال وساجينال (مثل مچ دست )  

و يا فرونتال و ورتيكال مثل مفصل زانو حركت نمايند.

مفاصل تك محوره : كه فقط مي تواند بر روي يكي از سطوح حركت نمايند مثل مفصل آرنج كه فقط روي سطح ساجيتال و محور فرونتال حركت مي كند .

شمای كلي مفاصل سينوويال

در مفاصل سينوويال يا مفاصل متحرك وقتي دو استخوان در نزديك يكديگر قرار       مي گيرند براي جلوگيري از سائيده شدن استخوانها وهمچنین برای نرمي و رواني حركت دو سر هر دو استخوان از ماده نرمي به نام غضروف پوشيده شده است .و دور اين مفصل را غلافي به نام كپسول مفصلي احاطه كرده است. قسمت داخلي اين كپسول از غشاي نازكي به نام غشاي سينوويال پوشيده شده است  كه مايع نرم و لزجی به نام مايع سينوويال ترشح مي كند.

اين مايع فضاي داخل مفصلي كه به نام حفره مفصل گفته مي شود را نرم و لغزنده مي كند .

عضلات

ويژگي خاص عضله ها توانايي آنها در انقباض است .عضله يك اندام حركتي است كه از تعداد زيادي سلول هاي عضلاني تشكيل شده است. سلول هاي عضلاني خود از ساختمان هاي پروتئيني انقباضي يعني تارچه تشكيل شده اند .تارچه ها نيز از سلول هاي پروتئيني به نام اكتين و ميوزين تشكيل شده اند . اطراف عضله را بافت هم بندي احاطه كرده است كه اين بافت هم بند در انتهاي عضلات به صورت طنابي در آمده و تاندون را تشكيل مي دهد. وظيفه تاندون اتصال عضله به استخوان است . و اتصال خود استخوانها با هم توسط بافت پيوندي ديگري به نام رباط انجام مي گيرد .

انواع عضلات:

عضلات صاف : ديواره عروق و معده و مثانه را مي سازند .

عضلات مخطط : عامل انقباضي در اندام ها هستند .( در حركت شناسي بيشترين توجه ما بر اين عضلات است )

عضله قلبي : يك عضله ويژه است كه فقط در قلب وجود دارد .

انواع انقباضات عضلاني :

                                       ايستا

انواع انقباضات                              ايزوكنيك

                                         پويا               درونگرا

                                                          برونگرا

 

انقباض ايستا: به انقباضي گفته مي شود كه در حاليكه تنش عضله افزايش مي يابد ولي تغيير محسوسي در زاويه مفصل ديده نمي شود. در اين انقباض نيروي توليد شده با نيروي مقاوم عضله برابر است.

انقباض پويا: در حاليكه تنش عضله افزايش مي يابد طول عضله كوتاه يا بلند مي شوند.

انقباض درونگرا:در حاليكه تنش عضله زياد مي شود طول عضله كوتاه مي شود مثل بلند كردن وزنه از روي زمين اين نوع انقباض به عنوان عامل به وجود آورنده حركت مطرح مي شود.                                                                         

 انقباض برون گرا: در حاليكه تنش عضله افزايش مي يابد طول عضله بلند مي شود .

 مثل گذاشتن وزنه سنگين روي زمين به آرامي .اين نوع انقباض به عنوان كنترل كننده حركت ياد مي شود.

ايزوكنتيك يا هم جنبش:

نوعي انقباض پويا است كه معمولا از انقباضات درون گرا و برون گرا استفاده مي كند در اين نوع انقباض ،انقباض به صورت حداكثر و با سرعت ثابت در تمام دامنه حركتي مفصل انجام مي شود . كه اين نوع انقباض توسط دستگاه هايي نظیر بيودكس ،سايبكس،ليدو ،كينكوم و ...طرح ريزي مي شود .

نقش عضلات:

عضله موافق: عضله يا عضلاتي كه باعث  حركت مفصل شده و بيشترين نيروي لازم را براي حركت مفصل فراهم مي كنند.

عضله مخالف‌: عضلاتي كه در سمت مخالف عضله موافق قرار دارند و عمل مخالف عضلات موافق را انجام مي دهند براي اينكه حركتي صورت بگيريد بايداين عضلات رها و ريلكس باشند.

عضلات پايدار كننده : اين عضلات آن بخشي از بدن را که احاطه كرده اند  با انقباض خود محكم و ثابت نگه مي دارند تا از اين طريق اندام يا بخش ديگر از بدن قادر به انجام حركت باشد .

عضلات كمك كننده : به عضلاتي كه در انجام حركت به عضلات حركت دهندة اصلي كمك مي كنند ولي عامل اصلي حركت نيستند .

براي مثال در دور كردن بازو يا آبداكشن بازو :

عضله موافق يا حركت دهنده اصلي : عضله دلتوئيد مياني ، عضله فوق خاري كتف

عضله كمك كننده : سر دراز عضله دو سر ، عضله دلتوئید قدامي ، بخش ترقوه اي عضله سينه اي بزرگ

 ثابت كننده: عضله ذوزنقه و عضله تحت ترقوه اي

عضله مخالف : پشتي بزرگ و گرد بزرگ است.

قوانين حركت:

قانون اول نيوتن : ( قانون لختي يا اينرسي )

«يك جسم در حال حركت تمايل دارد كه با همان سرعت در خط مستقيم به حالت متحرك باقي بماند و يا اگر در حالت سكون است گرايش دارد به همان حالت سكون باقي بماند مگر اين كه نيرويي آن را مجبور به تغيير وضعيت نمايد»

اينرسي: مقاومت در برابر تغيير حالت  يا مقاومت در برابر ايجاد شتاب يا كاهش سرعت است.

براي مثال: يك دونده سرعت براي جدا شدن از تخته استارت بايد نيروي قابل ملاحظه اي را براي غلبه بر اينرسي استراحت خود به كار ببرد . و همچنين يك دروازه بان بايد نيرويي را براي متوقف كردن توپ اعمال كند .

برخي از فعاليت هاي بدني كه شامل شروع ، توقف و تغيير جهت است مشمول قانون اول نيوتن هستند .

قانون دوم نيوتن :

تغيير در شتاب يك جسم با نيرويي كه موجب اين تغيير شده متناسب ولي با جرم جسم نسبت معكوس دارد .                            a =f/m                    F = ma

 به عبارت ديگر اگر دو جسم سرعت برابر ولي جرم متفاوت داشته باشند نيروي عضلاني بيشتري براي ايجاد شتاب در جسم سنگين تر مورد نياز است .

براي مثال براي ايجاد شتاب در يك فرد 70 كيلو گرمي در مقايسه با يك فرد 40 كيلو گرمي به نيروي عضلاني خيلي بيشتري نياز است ورزش هايي مثل بسكتبال ، هندبال ، فوتبال و ... كه به سرعت و شتاب نيازمندند مشمول قانون دوم نيوتن مي شوند .

قانون سوم نيوتن:

براي هر عملي عكس العملي مساوي با آن ولي در جهت مخالف عمل آن وجود دارد .

براي مثال يك تنيس باز نيرويي را بر توپ تنيس وارد مي كند به اندازه همان نيرو توپ نيز بر دست تنيس باز نيرو وارد مي كند ولي در جهت مخالف آن .

يا مثال ديگر : زمانيكه يك دونده 100 متر به هنگام شروع مسابقه نيرويي معادل 300 پوند به تخته استارت وارد مي كند تخته استارت نيز متقابلا نيرويي به همان اندازه در جهت مخالف به پاي دونده اعمال مي كند .

نيرو : ( Force )

عضلات منبع اصلي نيرو هستند نيرو باعث ايجاد يا تغيير جهت حركت بخشي از بدن یا تمام بدن  يا موجب پرتاب ، ضربه و يا متوقف كردن اشياء مي شود .

نيرو مي تواند باعث كشش يا رانش يك شئ شود .نيرو برابر است با حاصل ضرب جرم در شتاب .كه جرم مقدار مادة تشكيل دهندة يك جسم را گويند و تغيير سرعت درواحد زمان را شتاب مي گويند .

نيرو نقش مهمي را در فعاليت هاي ورزشي ايفاء مي كند . زماني كه ورزشكار يك توپ را پرتاب مي كند نيروي اعمال شده براي توپ برابر است با وزن توپ ضربدر شتابي كه آن توپ گرفته است .

تركيب نيروها :

نيرو يك كميت برداري است يعني هم داراي مقدار و هم داراي جهت است و چون يك كميت برداري است از قوانين بردارها تبعيت مي كند .

به طور مثال مي توان نيروها را با هم جمع كنيم يا كم كنيم و يا يك بردار را تجزيه كنيم

اگر دو بردار هم جهت باشند با يكديگر جمع مي شوند پس اگر دو نيرو هم جهت باشند با يكديگر جمع مي شوند .

             نيرو C                                  =   نيرو B                      + نيروA                      

 

اگر دو بردار مختلف الجهت باشند از هم ديگر كم مي شوند و اگر دو نيرو در خلاف جهت هم بر جسمي وارد شوند آنها اگر مساوي باشند اثر يكديگر را خنثي مي كنند و اگر برابر نباشند جهت به طرف نيروي بزرگتر است .

             نيرو    C     =             نيرو B               -                    نيرو A       

 

يك بردار مورب را مي توان به دو بردار عمود بر هم تجزيه كرد و اگر نيرويي به صورت مورب بر جسمي وارد شود آن نيرو به دو مؤلفة عمودي و افقي تجزيه مي گردد .  

                                                                         

                                            A′         

                      A            A                                                               A

 

 

 

حركت :

بنابر قانون اول نيوتن اگر نيرويي بر جسم ساكن وارد شود اگر به اندازه كافي بزرگ باشد باعث حركت آن جسم مي شود .حركت از نظر مسير به دو زير مجموعه تقسيم مي شود

1 – حركت مستقيم الخط : مثل سقوط آزاد ، حركت دونده 100 متر سرعت و... در اين حركت مسير كاملا يك خط مستقيم است و جهت و امتداد حركت ثابت است و فقط فاصله متحرك نسبت به مبدأ در تغيير مي باشد .

2 – حركت منحني الخط : مسير حركت يك خط منحني است كه علاوه بر فاصله جهت و امتداد حركت پيوسته در تغيير است كه خود بر 2 نوع تقسيم مي شود :

الف ) منحني الخط زاويه اي يا دوراني

ب ) منحني الخط پرتابي

بيشتر حركات ورزشي تركيبي از هر دو حركت هستند

مسافت وجابجایی

مسافتی که یک شئی از مبداء حرکتش طی می کند به آن جابجایی می گویند. جابجایی بر چگونگی حرکت شئی دلالت نمیکندبلکه فقط تغییر وضعیت نهایی شئی را نشان می دهد.جابجایی یک کمیت برداری است که دارای اندازه وجهت می باشد.مثال :شخصی از نقطه A 4کیلومتر به شمال می رود و از آنجا 4 کیلومتر به شرق می رود در این صورت اگر چه کل مسافت طی شده برابر 8 کیلومتر است ولی فاصله فرد از مبداء (جابجایی) 4 کیلومتر می باشد.  

سرعت

مقدار جابجایی در واحد زمان سرعت گفته می شود.       A                                V=x/t                                                                                                                        

زمان/ مقدار جابجایی=سرعت

 

شتاب

هنگامی که سرعت تغییر پیدا می کند این میزان در واحد زمان را شتاب می گویند.

a=v/t                            زمان /سرعت  =شتاب

سرعت زاویه ای

مقدار جابجایی چرخشی را در واحد زمان سرعت زاویه ای می گویند.سرعت زاویه ای برابر است با شعاع چرخش تقسیم بر طول مدت جابجایی

سرعت زاویه ای را با واحد هایی مثل ثانیه/درجه و یا ثانیه/دور بیان می کنند.

شتاب زاویه ای

شتاب زاویه ای یعنی تغییر سرعت زاویه ای در واحد زمان

زمان /سرعت زاویه ای=شتاب زاویه ای

اهرم ها :

هر انساني با استفاده از دستگاه اهرمي بدنش حركت مي كند . اهرم هاي آناتوميك بدن را نمي توان تغيير داد ولي زماني كه همين اهرم ها به طور صحيح و كامل درك شوند به طور مؤثر تري مي توان از آنها براي به حداكثر رساندن نيروهاي عضلاني بدن استفاده کرداهرم يك ميله است كه حول يك محور ثابت يا تكيه گاه حركت مي كند . در بدن انسان استخوانها به عنوان ميله هاي سخت و مفاصل به عنوان محور تكيه گاه و عضلات به منزله نيروي محرك هستند .وزن اندام و يا وزنه را به عنوان نيروي مقاوم در نظر مي گيريم به طور كل سه نوع اهرم وجود دارد كه ترتيب قرار گيري نيروي مقاوم نيروي محرك و تكيه گاه نوع اهرم را مشخص مي كند.

1 – در اهرم نوع اول تكيه گاه (A ) بين نيروي محرك ( F ) و نيروي مقاوم (R ) قرار مي گيرد .مثل الاكلنگ و در بدن مثل باز كردن مفصل آرنج

                                  نيروي محرك                                          نيروي مقاوم

                                                              

          تكيه گاه

 

2 – در اهرم نوع دوم نيروي مقاوم ( R) بين نيروي محرك (F ) و تكيه گاه (A) قرار  مي گيرد.  

                                   نيروي محرك            نيروي مقاوم               

                                                                                              

         تكيه گاه

 

اين نوع اهرم نيروي حركتي را افزايش مي دهد مثل حمل بار با فرغون .در هنگام بلند شدن روي پنجة پا اهرم نوع دوم است. كه در اين هنگام قسمت سينه پا تكيه گاه و عضلات خم كننده مچ پا به عنوان نيروي محرك و وزن بدن به عنوان نيروي مقاوم است .

اهرم نوع سوم : در اهرم نوع سوم نيروي محرك بين تكيه گاه و نيروي مقاوم قرار دارد در نتيجه بازوي مقاوم هميشه بلند تر از بازوي محرك است اين نوع اهرم براي افزايش سرعت طراحي شده است .

                                    نيروي مقاوم                   نيروي

 

 

تكيه گاه

بيشتر اهرم هاي بدن ازنوع اهرم نوع سوم است.

بيل زدن يا پارو زدن از اهرم سوم است . خم كردن مفصل زانو توسط همسترينگ و همچنين خم كردن مفصل ران توسط عضله سوئز خاصره اي نمونه هايي از اهرم نوع سوم در بدن هستند .

شناسایی عضلات اندام فوقاني و تنه

عضله سينه اي بزرگ
محل هاي شروع
روي نيمه داخلي ترقوه
روي سطح قدامي جناغ سينه 6 يا 7 غضروف دنده اي
چسبندگی
كليه تارها با يك  تاندون جمع و به لبة خارجي ناودان دوسري متصل مي شود

عضله دلتوئيد
 سه بخش دارد:

·          تارهايي كه از روي استخوان ترقوه شروع مي شود. بخش قدامي

·         تارهايي كه از روي زائده آخرمي شروع مي شود. (بخش مياني

·         تارهايي كه از روي خار استخوان كتف شروع مي شود. بخش خلفي

·         كليه تارها به سطح خارجي تنة استخوان بازو در بخش مياني متصل مي شود.

عضله سينه اي كوچك
شروع: ، 3، 4، 5 لبة‌فوقاني و سطح قدامي دنده هاي

چسبندگي : عضله دندانه اي بزرگ
شروع :دندة‌ فوقاني  8 تا 10 سطح خارجي و لبة فوقاني
محل عبور: دنده ها در سطوح جانبي
اتصال: لبة داخلي استخوان كتف در سطح قدامي

  زائدة غرابي استخوان كتف

عضله فوق خاري

مبدأ عضله: 3/ 2 مياني حفره فوق خاري كتف
انتهاي عضله : بخش فوقاني برجستگي بزرگ بازو

عضله تحت خاري 
مبدأ عضله: 3/2 مياني حفره تحت خاري
انتهاي عضله: قسمت خلفي ـ فوقاني برجستگي بزرگ بازو

عضله گرد كوچك
مبدأ عضله: لبه خارجي كتف
انتهاي عضله: سطح خلفي برجستگي بزرگ بازو زير عضله تحت خاري

عضله گرد بزرگ 
مبدأ عضله : زاويه تحتاني كتف در سطح خلفي
انتهاي عضله
 
  بخش قدامي بازو زير برجستگي كوچك متصل مي شود.

عضله غرابي بازويي
مبدأ عضله: زائده غرابي كتف

انتهاي عضله: سطح داخلي استخوان بازو در بخش مياني

عضله دو سربازوئي
سردراز عضله فوق به تكمه فوق دوري استخوان كتف متصل است
 
سركوتاه عضله به زائده غرابي استخوان كتف متصل است
انتهاي تحتاني

عضله بوسيله يك تاندون به برجستگي زند اعلائي استخواني زند اعلا متصل
مي باشد.

عضله كف دستي طويل
 شروع: 
فوق قرقره استخوان بازو   چسبندگي:  نيام كف دستي عضله زند اسفلي قدامي
 شروع :
فوق قرقره استخوان بازو
چسبندگي: 
روي سطح مياني زند اسفل و استخوان نخودي و چنگكي عضله تا كننده سطحي انگشتان
 شروع:
فوق قرقره بازو
چسبندگي:
 روي زند اسفل و بوسيله چهارتاندون بلند به دو طرف بند دوم چهار انگشت مياني

تا كننده دراز شست دست
 شروع:
قسمت قدامي استخوان زند اعلا
انتها: 
بوسيله يك تاندون بلند به پايه بند دوم شست مي چسبد

عضله تا كننده عمقي انگشتان
 شروع:  
زند اسفل و غشاء بين استخواني در بخش قدامي
چسبندگي: 
توسط چهار تاندون بلندي كه دارد به بند سوم چهار انگشت دست

  عضله بازوئي قدامي
انتهاي فوقاني
 نيمه تحتاني سطح قدامي استخوان بازو
انتهاي تحتاني
 
بخش قدامي استخوان زند اسفل در انتهاي فوقاني

عضله سه سر

انتهاي فوقاني سه اتصال دارد

1.                 سر دراز كه به تكمه تحت دوري استخوان كتف مي چسبد چسبندگي تحتاني سطح

2.                  (روي  استخوان بازو) چسبندگي فوقاني سطح كمي را پوشش مي دهد.(پشت استخوان بازو) سطح وسيعي در قسمت خلفي را مي پوشاند.
انتهاي تحتاني: با يك تاندون پهن روي بخش خلفي زائدة‌ آرنجي استخوان زند اسفل مي چسبد.

عضله سه گوش آرنجي
شروع: فوق لقمة‌استخوان بازو

چسبندگي: سطح خلفي زائدة آرنجي استخوان زند اسفل

عضلة زند اعلائي قدامي
شروع: فوق قرقره استخوان بازو
انتها: قاعده استخوان دوم كف دستي و لبه استخوان سوم كف دستي

عضله باز كننده مچ دستي طويل (زنداعلائي خلفي)
 شروع: فوق لقمه بازو
 انتها:  با يك تاندون بلند به سطح خلفي پايه دومين استخوان كف دست اتصال      مي يابد.
عضله باز كننده مچ دستي كوتاه

شروع:  فوق لقمه بازو و كپسول مفصلي آرنج
چسبندگي:  سطح خلفي پايه سومين استخوان كف دستي

عضله بازكنندة‌انگشتان
 ابتدا:   فوق لقمه بازو
انتها:  با چهار تاندون روي بند دوم و سوم چهارانگشت دست چسبندگي دارد باز كننده  انگشت كوچك
 بخش فوقاني:   به تاندون عضله باز كننده انگشتان ارتباط دارد.
بخش تحتاني:  به تاندون عضله باز كننده انگشتان كه به طرف انگشت كوچك كشيده مي شود ارتباط دارد.

عضله ذوزنقه
                                                          بخش1

شروع : استخوان پس سري- سطح خارجي
اتصال:سطح خارجي خلفي استخوان ترقوه
                                                        بخش2
شروع:  پشت گردن
اتصال : اتصال زائده هاي آخري دو استخوان كتف
                                                     بخش 3
شروع: آخرين مهره گردن و مهره هاي فوقاني پشتي
اتصال: خارهاي استخوان هاي كتف
                                                    بخش 4
شروع: خارهاي بقيه مهره هاي پشتي
اتصال:  ريشه خار

 عضلة پشتي بزرگ
شروع: خارهاي شش مهرة تحتاني پشتي و تمام مهره هاي كمري و سطح خلفي خاجي و قسمت خلفي تاج خاصره در هر طرف، زاويه تحتاني كتف و سه يا چهار دنده تحتاني

اتصال: استخوان بازو (انتهاي ناودان دو سري)

عضلة متوازي الاضلاع
عضلة متوازي الاضلاع بزرگ
شروع : مهره هاي 2تا5 پشتي
اتصال : بخش تحتاني لبة داخلي استخوان كتف
عضلة متوازي الاضلاع كوچك:
شروع: پشت گردن و خارهاي مهر هاي هفتم گردن و اول پشتي
اتصال:ريشه خار استخوان كتف

عضلة گوشه اي:

اتصال: لبة داخلي استخوان كتف بين زاويه فوقاني و ريشه: زوائد عرضي چهار مهره اول گردن
شروع: خاركتف

شناسایی عضلات تنه

عضله سوئز كوچك
 انتهاي فوقاني:
  جسم مهره اي مهره هاي دوازدهم پشتي و پنجم كمر و ديسك بين اين دو مهره شروع شده
 انتهاي تحتاني:حاشيه قدامي شاخ فوقاني عانه و برجستگي خاصره اي _ شانه اي در استخوان بي نام

عضله سوئز بزرگ
 انتهاي فوقاني: 1) زوائد عرضي 5 مهره كمري و جسم مهره اي مهره 12پشتي و 5 مهره كمري و ديسكهاي بين مهره اي
انتهاي تحتاني:  برجستگي كوچك استخوان ران

عضله مورب خارجي
 شروع:   8 دندة تحتاني اتصال نيمة قدامي تاج خاصره
مسير تارها:
  از قسمتهاي جانبي _ فوقاني به بخشهاي مياني _ تحتاني

عضله مورب داخلي
 انتهاي فوقاني:  دنده هاي هفتم تا نهم
انتهاي تحتاني:  3/2 قدامي تاج خاصره
  مسير تارها:  بصورت مورب و برخلاف جهت عضلات مورب خارجي است.

عضله راست شكمي
 مبدأ عضله :   سطح قدامي غضروفهاي دنده هاي 5 تا 7 و زائده خنجري جناغ سينه
انتهاي عضله:  بوسيله تاندوني محكم به عانه و ارتفاق عانه متصل مي شود.

عضلة پشتي دراز
عضله اي طويل است كه از استخوان پس سري تا خاجي كشيده مي شود.
به سه بخش تقسيم مي شود.
1- خاصره اي: كه روي دنده ها كشيده مي شود.
2- طويل: كه روي زوائد عرضي مهره ها كشيده مي شود.
3- شوكي: كه روي زوائد شوكي مهره ها كشيده مي شود.

 عضلة مربع كمري
شروع: بخش خلفي تاج خاصره
اتصال: زوائد عرضي مهره هاي اول تا چهارم كمر روي لبة تحتاني دندة دوازدهم

شناسايي عضلات اندام تحتاني

عضله سريني بزرگ
 شروع:
   لبه خارجي قسمت خلفي تاج خاصره، سطح خلفي قسمت تحتاني خاجي، لبه خارجي سطح خلفي دنبالچه

چسبندگي: برجستگي سريني در قسمت خلفي فوقاني استخوان ران 
شروع: سطح سريني استخوان بي نام

عضلات سريني مياني
 شروع:
   سطح سريني استخوان بي نام
انتهاي تحتاني:  برجستگي بزرگ استخوان ران

عضلات سريني كوچك
 شروع:
   سطح سريني استخوان بي نام
انتهاي تحتاني:  برجستگي بزرگ استخوان ران

عضله كشنده پهن نيام
 شروع:
  قسمت قدامي تاج خاصره سطح خارجي خار خاصرة قدامي فوقاني
اتصال:  نوار خاصره اي
درشت ني نيام راني و بدين طريق به كنديل خارجي درشت ني متصل مي شود.

عضله پهن جانبي
 شروع:   بين برجستگي بزرگ و كوچك ران
لبه هاي قدامي و تحتاني برجستگي بزرگ استخوان ران
لبه خارجي خط سريني و لبة خارجي خط خشن

عضله پهن مياني
 شروع:  
  سطح قدامي و جانبي استخوان ران

عضله پهن داخلي
 شروع:  انتهاي تحتاني خط بين دو كنديل
لبة داخلي خط خشن

عضله راست راني
 شروع:
   خار خاصره قدامي تحتاني و قسمت فوقاني حفره حقه

اتصال عضلات چهار سر : تاندون کشکی رانی

عضله خياطه  
 شروع:
   خار خاصرة قدامي فوقاني و لبة فوقاني بين دو خار قدامي استخوان بي نام
انتهاي تحتاني:  سطح داخلي استخوان درشت ني در انتهاي فوقاني

عضله نيم وتري
 شروع:  برجستگي نشيمنگاهي استخوان بي نام
كشيدگي: سطح داخلي استخوان ران
انتهاي تحتاني:  سطح داخلي استخوان درشت ني در انتهاي فوقاني

عضله نيم غشايي
 شروع:  برجستگي نشيمنگاهي
انتهاي تحتاني:  كنديل داخلي استخوان درشت ني

 عضله دو سر راني
 انتهاي فوقاني:  1- برجستگي نشيمنگاهي استخوان بي نام (سربلند)
2- لبة خارجي خط خشن ران
چسبندگي:   سر استخوان نازك ني و بخش كوچكي از كنديل خارجي درشت ني

   عضله نزديك كننده طويل
 شروع:  سطح خارجي تنة عانه
چسبندگي: 
  مياني استخوان ران روي لبة داخلي خط خشن

عضله نزديك كننده كوتاه
 شروع:  سطح خارجي تنه و شاخ نزولي عانه
چسبندگي:  بخش فوقاني خط خشن

عضله نزديك كننده بزرگ
 شروع:  قسمت كوچكي از شاخ نزولي عانه و شاخ نزولي ايسكيوم و برجستگي نشيمنگاهي
در سطح خارجي
چسبندگي:  لبة مياني خط سريني و سراسر خط خشن
وخط انشعاب داخلي استخوان ران

عضله راست داخلي
 شروع:  سطح خارجي شاخ نزولي عانه و شاخ نزولي نشيمنگاهي
چسبندگي:  قسمت فوقاني سطح داخلي درشت ني

 عضله نعلي
 چسبندگي فوقاني:  بخش خلفي سر و  4 /1  فوقاني تنة نازك ني و سطح خلفي فوقاني و لبة مياني درشت ني
چسبندگي تحتاني:  توسط تاندون آشيل به سطح خلفي استخوان پاشنه

عضله دوقلو
 انتهاي فوقاني:  سطح خلفي انتهاي تحتاني ران (كنديلها)
انتهاي تحتاني:  سطح خلفي استخوان پاشنه

تجزيه و تحليل حركات

اندام فوقاني :

مفصل شانه : مفصل شانه يك مفصل كروي سه محوره است . اين مفصل از تركيب دو استخوان كتف و بازو به وجود آمده است .سر گرد و كروي شكل بازو در داخل حفره دوري كتف قرار گرفته و مفصل كروي شانه را به وجود مي آورد .

 

مفصل شانه متحرك ترين مفصل بدن مي باشد

 

حركات مفصل شانه :

فلكشن و هايپر فلكشن : در اين حركت استخوان بازو از جلوي بدن به طرف بالا حركت مي كند و تا˚180 رافلكشن و بيشتر از آن هاپير فلكشن مي گويند .

فلكشن بازو در فعاليت هايي مثل راه رفتن و دويدن پرتاب هاي پاييني دست و پرشها و حركت ورزش هاي راكتي و ... به كار مي رود .

عضلاتي كه موجب اين حركات مي شوند .

1 – دلتوئيد به خصوص بخش قدامي .

 2 – سينه اي بزرگ به خصوص بخش ترقوه اي

3 – دو سر بازويي به خصوص سر كوتاه 

4 – غرابي بازويي

عضلات عمل كننده در اکستنشن بازو عبارتند از :

 1 – پشتي بزرگ 

2- گرد بزرگ

 3- سينه اي بزرگ ( بخش جناغي )

 4- دلتوئيد ( بخش خلفي )

 5- تحت خاري

 6– گرد كوچك

7- سردراز عضله سه سر بازويي

دور شدن يا آبداكشن  و هايپرآبداكشن

در اين حركت استخوان بازو در سطح حركتي عرضي از كنار بدن به طرف بالا حركت كرده و از خط مياني بدن دور مي شود چنانچه از ˚180 فراتر رود يا به عبارتي از سطح ساجيتال مفصل شانه عبور كند به آن هايپرآبداكشن مي گويند .

آبداكشن توسط سه عضله :

1-                 دلتوئيد ( به خصوص بخش مياني )

2-                 فوق خاري

3-                 دو سر بازويي (سه دراز)

اين حركت در شوت هوك بسكتبال ، حركات باله شنايي پروانه و اسكيت و ... كاربرد دارد.

نزديك شدن يا آداكشن و هايپر آداكشن :

در اين حركت استخوان بازو از حالت دور شده به طرف پايين و خط مياني بدن حركت مي كند و چنانچه از حد شروع آبداكشن بگذرد به آن هايپرآداکشن          مي گويند .

اين حركت توسط 6 عضله زير انجام مي شود :

- پشتي بزرگ

 - سينه اي بزرگ

- گرد بزرگ

- سه سر بازويي

- تحت كتفي

- غرابي بازويي

اين حركت در هر چهار شنا و در حركات ريتميك باله استفاده مي شود .

 چرخش داخلي :

چرخش استخوان بازو حول محور طولي خود به طوري كه سطح قدامي بازو به طرف خط مياني بدن چرخش پيدا كند .بهترين حالت مشاهده چرخش ها زماني است كه آرنج ˚90 فلكشن داشته باشد

اين حركت توسط شش عضله زير انجام مي گيرد:

-                   سينه اي بزرگ

-                   گرد بزرگ

-                   پشتي بزرگ

-                   دالي ( قدامي )

-                   دو سر بازوي (سر كوتاه)

-                   تحت كتفي

اين حركت در ضربه هاي تنيس بدمينتون، اسكواش ، تنيس روي ميز و ... به كار     مي رود.

چرخش خارجي : در اين حركت استخوان بازو حول محور طولي خود به طرف خارج حركت كرده از خط مياني بدن دور مي شود به طوري كه سطح قدامي آن به طرف خارج مي چرخد .

اين حركت توسط عضلات زير انجام مي گيرد .

- بخش خلفي عضله دالي

- تحت خاري

- گرد كوچك

مفصل آرنج

مفصل آرنج از اتصال استخوان بازو و استخوان زند زيرين و زند زبرين تشكيل شده است مفصل آرنج به عنوان يك مفصل لولايي است كه فقط حركات خم كردن و باز دادن را انجام مي دهد. بيشتر حركات آرنج متضمن حركت بين سطوح مفصلي بازو و زند زيرين است .

علاوه بر حركت خم شدن و باز شدن حركت ديگري نيز در ساعد انجام مي شود كه آن چرخش حول محور خودش است كه اين حركت از مفصل بين زند زيرين و زند زبرين انجام مي گيرد . كه اين مفصل خود از نوع استوانه اي است .

حركات مفصل آرنج و مفصل زند زيرين و زند زبرين :

خم كردن : حركت ساعد به طرف شانه به طوري كه زاويه مفصل آرنج كاهش

مي يابد اين حركت توسط عضلات زير انجام مي گيرد :

- عضله دو سر بازويي

-                   بازويي قدامي

-                   بازويي زند اعلائي

اين حركات در انجام اعمال ورزشي زير به كار گرفته مي شود .

خم كردن آرنج همراه با دمبل يا هالتر – بالا كشيدن بارفيكس – پايين آمدن در شناي سوئدي و ...

باز كردن مفصل : حركت دور شدن ساعد از شانه به طوري كه زاويه مفصل آرنج افزايش يابد

اين حركت توسط عضله سه سر بازويي و سه گوش آرنجي انجام مي گيرد

اين حركت در بالا كشيدن شناي سوئدي پايين آمدن بارفيكس – هل دادن يك جسم كار برد دارد .

چرخش داخلي ساعد : در اين حركت استخوان زند ربرين به طرف داخل چرخيده و به حالت مورب روي استخوان زند زيرين قرار مي گيرد به طوري كه كف دست به سمت پايين حركت كند .

عضلات درون گردانندة مدور ودرون گردانندة مربع اين عمل را انجام مي دهد. چرخش خارجي ساعد : در اين حركت استخوان زند زبرين به طرف خارج چرخيده و به حالت موازي با استخوان زند زيرين قرار مي گيرد به طوري كه كف دست از وضعيت رو به پايين به حالت رو به بالا حركت مي كند .

عضله دو سر بازويي و برون گرداننده كوتاه عمل چرخش خارجي ساعد را انجام    مي دهند .

 

تجزیه وتحلیل حرکات تنه

ستون فقرات از ۲۹ قطعه استخوان ساخته شده است به هر یک از قطعات ستون مهره یک مهره می‌گویند. مهره‌های پشت به قسمی روی هم قرار گرفته‌اند که جسم آنها روی هم و سوراخ آنها در امتداد یکدیگرقرار میگیرد و در نتیجه لوله درازی بوجود می‌آید که محل استقرار نخاع است. میان جسم هر دو مهره یک تیغه غضروفی قرار گرفته است. مهره‌های ستون مهره‌ها را از نظر شکل و محل به پنج بخش تقسیم می‌کنند. مهره‌های گردن که تعداد آنها ۷ عدد است. مهر‌های پشت که تعداد آنها ۱۲ عدد است مهره‌های کمر که تعداد آن ۵ عدد است. استخوان یکپارچه  خاجی ودنبالچه که از اتصال ۴ یا ۵ مهره جنینی بوجود آمده است.

   هر مهره دارای جسم مهره است و دو طرف فوقانی و تحتانی جسم مهره توسط غضروفهای دیسک پوشیده شده است . دیسکهای بین مهره ای کلا" 4/1 طول ستون فقرات را تشکیل می دهند . دیسکها الاستیک هستند و از دو قسمت مرکزی و محیطی تشکیل می شوند و حرکت آسان مهره ها را به روی یکدیگر امکان پذیر می کنند .

استخوانهای قفسه سینه

قفسه سینه اساساً از 12 جفت دنده تشکیل شده است .هفت جفت دنده فوقانی به دلیل اینکه مستقیماً به جناغ متصل می شوند حقیقی می نامند پنج جفت دیگر که به طور غیر مستقیم به جناغ متصل می شوند کاذب  می گویند.

حرکات ستون مهره ها

خم کردن ستون مهره ها

این حرکت در سطح سهمی انجام  می شود بدین صورت که تنه به زانو ها نز دیک می شود.این حرکت توسط عضلات قدام ستون فقرات که عبارتند از :راست شکمی،مورب خارجی شکم،مورب داخلی شکم،مربع کمری انجام می شود.

باز کردن ستون فقرات

تنه به سمت عقب حرکت می کند .بازگشت از حرکت خم شدن. این حرکت توسط عضلات خلف ستون فقرات که عبارتنداز :عضلات راست کننده ستون فقرات(خاصره ای،طویل،شوکی)عضلات مهره ای،عضلات نیم خاری انجام می گیرد.

خم کردن جانبی ستون فقرات

در این حرکت تنه با انجام حرکت جانبی شانه به سمت زانو حرکت می کند.این حرکت در سطح فورونتال انجام می گیرد. این حرکت توسط عضلات جانبی ستون فقرات در صورتی که یک طرفه منقبض شوند روی می دهد كه شامل مربع کمری،عضلات بین عرضی،مورب داخلی و خارجی  شکمی ،سوئز کوچک          مي باشند.

مچ دست

مچ دست ، هشت استخوان کوتاه دارد که در دو ردیف قرار دارد. کف دست ، پنج استخوان نسبتا دراز دارد که از یک طرف با مچ مفصل می‌شود و از طرف دیگر با انگشتان. انگشتان دست که هر یک سه بند دارد، جز شست که دارای دو بند است.

مفصل مچ دست

مفصل مچ دست از ترکیب استخوانهای زند زبرین با سه استخوان ناوی هلالی و هرمی تشکیل شده است.این مفصل از نوع لقمه ای است و می تواند حرکات فلکشن واکستنشن و ابداکشن(انحراف زند زبرین) واداکشن (انحراف زند زیرین) انجام دهد.

عضلات فلکسور مچ دست

زنداعلایی قدامی،زند اسفلی قدامی کف دستی طویل

عضلات اکستانسور مچ دست

زند اعلایی خلفی باز کننده مچ دستی کوتاه و زند اسفلی خلفی

توجه :به طور کلی عضلاتی که در قدام ساعد قرار دارند واز فوق قرقره استخوان بازو  به مچ دست  متصل می شوند به عنوان فلکسور و عضلاتی که درخلف ساعد قرار دارندو از فوق لقمه بازو منشاء می گیرند به عنوان اکستنسور عمل می کنند.

مفاصل مچ دست و کف دست

مفاصل بین استخوانهای مچ دست با هم از نوع مسطح است که فقط دارای حرکت خطی می باشند که بسیار جزئی است. مفصل استخوانهای کف دست با انگشتان درگروه مفاصل لقمه ای قرار می گیرد که می توانند حرکت خم شدن  وباز شدن و همچنین حرکت دور شدن ونزدیک شدن(مرکزیت انگشت وسط) را انجام دهند.مفصل بین کف دست با انگشت شست از نوع زینی می باشد که می تواندحرکت  خم شدن  ،باز شدن، دور شدن ونزدیک شدن و همچنین حرک متقابله(تماس سر انگشت شست با انگشتان دیگر )را انجام دهد.

مفاصل ما بین بند های انگشتان با یکدیگر از نوع قرقره ای می باشد که میتواند فقط حرکت خم شدن و باز شدن را انجام دهد.

عضلات خم کننده انگشتان

خم کننده سطحی انگشتان ، خم کننده عمقی انگشتان و خم کننده دراز شست

عضلات باز کننده انگشتان

باز کننده انگشتان، باز کننده انگشت سبابه ،باز کننده انگشت کوچک،باز کننده طویل شست و باز کننده کوتاه شست

توجه:کلیه عضلاتی که بر روی انگشتان عمل میکنند به خاطر اینکه از روی مچ          می گذرند به عنوان عضلات کمکی به حرکات مچ کمک میکنند.

 

 

 

اموزش اسکیت به صورت اکادمیک از پایه تا قهرمانی توسط مدرس و مربی رسمی فدراسیون اسکیت

www.iranskating.com

اموزش+ اسکیت+ به+ صورت+ اکادمیک+ از+ پایه+ تا+ قهرمانی+ توسط مدرس+ و+ مربی+ رسمی+ فدراسیون+ اسکیت+و مربی بین المللی اسکیت

اموزش-اسکیت-به-صورت-اکادمیک-از-پایه-تا-قهرمانی-توسط-مدرس- مربی رسمی-فدراسیون اسکیت اسکیت هاکی-اسکیت سرعت-اسکیت اگرسیو-اسکیت نمایشی-اسکی واسنوبرد-پاتیناز-امادگی جسمانی و ایروبیک دوچرخه سواری-کوهنوردی-پرواز-اتومبیلرانی وموتورسواری

اموزش اسکیت درفدراسیون اسکیت-هییت اسکیت-باشگاه اسکیت-اکادمی اسکیت-مدرسه اسکیت-کانون اسکیت-سالن اسکیت-زمین اسکیت

اموزش اسکیت درفدراسیون اسکیت هییت اسکیت باشگاه اسکیت اکادمی اسکیت مدرسه اسکیت کانون اسکیت سالن اسکیت زمین اسکیت

اموزش اسکیت در امارات 

اموزش اسکیت در دبی

09121507825   09361091423

اموزش اسکیت به صورت اکادمیک از پایه تا قهرمانی توسط مدرس و مربی رسمی فدراسیون اسکیت

فروش چوب اسکی-بوت-اسکی-کاپشن-کلاه-دستکش-عینک اسکی- سایر-لوازم اسکی-الپاین و اسنوبرد و فروش اسکیت اموزشی –اسکیت نمایشی-اسکیت سرعت

موضوع سایت:( اسکیت فدراسیون اسکیت اسکیت هاکی اسکیت سرعت  اسکیت اگرسیواسکیت نمایشی اسکی واسنوبردپاتینازامادگی جسمانی و ایروبیک دوچرخه سواری کوهنوردی پروازاتومبیلرانی وموتورسواری ) مدیریت:مرادی

دستگاه های بدنسازی

اسکی واسنوبرد-اسکیت-پاتیناز-امادگی جسمانی و ایروبیک- کوه نوردی-پرواز-اتومبیلرانی وموتورسواری

 اسکی واسنوبرد اسکیت 

واردات و نمایندگی فروش لباس  

اسکی واسنوبرد-اسکیت-پاتیناز-امادگی جسمانی و ایروبیک- کوه نوردی-پرواز-اتومبیلرانی وموتورسواری

 اسکی واسنوبرد اسکیت 

واردات و نمایندگی فروش

اسکی واسنوبرد-اسکیت-پاتیناز-امادگی جسمانی و ایروبیک- کوه نوردی-پرواز-اتومبیلرانی وموتورسواری

 اسکی واسنوبرد اسکیت 

واردات و نمایندگی فروش چوب

اسکی واسنوبرد-اسکیت-پاتیناز-امادگی جسمانی و ایروبیک- کوه نوردی-پرواز-اتومبیلرانی وموتورسواری

 اسکی واسنوبرد اسکیت

واردات و نمایندگی فروش عینک

اسکی واسنوبرد-اسکیت-پاتیناز-امادگی جسمانی و ایروبیک- کوه نوردی-پرواز-اتومبیلرانی وموتورسواری

 اسکی واسنوبرد اسکیت 

واردات و نمایندگی فروش دستکش

اسکی واسنوبرد-اسکیت-پاتیناز-امادگی جسمانی و ایروبیک- کوه نوردی-پرواز-اتومبیلرانی وموتورسواری

 اسکی واسنوبرد اسکیت 

واردات و نمایندگی فروش کاپشن

اسکی واسنوبرد-اسکیت-پاتیناز-امادگی جسمانی و ایروبیک- کوه نوردی-پرواز-اتومبیلرانی وموتورسواری

 اسکی واسنوبرد اسکیت 

واردات و نمایندگی فروش کاپشن

اسکی واسنوبرد-اسکیت-پاتیناز-امادگی جسمانی و ایروبیک- کوه نوردی-پرواز-اتومبیلرانی وموتورسواری

 اسکی واسنوبرد اسکیت

واردات و نمایندگی فروش بوت

اسکی واسنوبرد-اسکیت-پاتیناز-امادگی جسمانی و ایروبیک- کوه نوردی-پرواز-اتومبیلرانی وموتورسواری

 اسکی واسنوبرد اسکیت

واردات و نمایندگی فروش چوب

اسکی واسنوبرد-اسکیت-پاتیناز-امادگی جسمانی و ایروبیک- کوه نوردی-پرواز-اتومبیلرانی وموتورسواری

 اسکی واسنوبرد اسکیت 

فروش ویژه

چوب اسکی کلاه و کاپشن و شلوار وبوت اسکی اسکی واسنوبرد-اسکیت-پاتیناز-امادگی جسمانی و ایروبیک-

کوه نوردی-پرواز-اتومبیلرانی وموتورسواری

اسکی واسنوبرد اسکیت

وضعيت لحظه اي آب و هواي تهران

اگر برای اولین بار می خواهید اسکی کنید

اموزش اسکی و اسنوبرد 

چگونه  اسنوبورد  کنیم

واردات و نمایندگی فروش اورجینال 

چوب اسکی بوت اسکی  کلاه اسکی

کاپشن اسکی ودستکش و عینک اسکی و سایر لوازم اسکی الپاین و اسنوبرد 

تحویل رایگان در تهران

ارسال به کلیه شهرستانها

از محصولات ما دیدن نمایید

www.skatingiran.ir 

دستگاه های بدنسازی اسکیت اسکی دوجرخه09121507825

 واردات و نمایندگی فروش لباس اسکی09121507825

 

 

بیوگرافی مهدی مرادی
 
 
 
 
  , bsa – باشگاه هخامنش , باشگاه آفتاب , پالایشگاه نفت آبادان , مهد کودک , تندرستی , سلامتی , سازمان تربیت بدنی , اداره تربیت بدنی , هیئت های ورزشی , هیئت های اسکیت , هیئت اسکیت تهران , ایران , تهران , رئیس فدراسیون , اسکیت مقدماتی , اسکیت پیشرفته , اسکیت سرعت , جمشید وزیری , دبیر فدراسیون , مربی بین المللی , داور بین المللی , مدرس بین المللی , زمین استاندارد اسکیت , پیست استاندارد اسکیت , نقشه زمین اسکیت , فدراسیون , کمیته های فدراسیون , حراست سازمان تربیت بدنی , حراست تربیت بدنی , روابط عمومی , لیگ نونهالان , لیگ بزرگسالان , انجمن سرعت , کمیته داوران , کمیته برگزاری لیگهای فدراسیون , پارک پردیسان , پارک گفتگو , پارک آب و آتش , پارک چیتگر , باشگاه انقلاب , باشگاه پرسپولیس , باشگاه استقلال , پارک های تهران , مسابقات اسکیت , مسابقات جهانی , مسابقات داخلی , مسابقات شهرداری , مسابقات آموزشگاهی , مسابقات سر مسابقات هاکی ,هیئت اسکیت تهران بزرگ فدراسيون اسكيت فدراسيون آمادگي جسمانيwww.ifsaf.com / www.iranskating.ir Iran Roller Skating Federation آموزش تضمینی اسکیت به صورت آکادمیک از پایه تا قهرمانی توسط مدرس و مربی رسمی فدراسیون اسکیت09121507825 کفش اسکیت سايت فدراسيونهاي جهاني فدراسيون هندبال	http://www.ihf.info فدراسيون هاكي	http://www.fihockey.org فدراسيون ووشو	http://www.iwuf.org فدراسيون هنرهاي رزمي	http://www.martialarts.org فدراسيون واليبال	http://www.fivb.org فدراسيون نجات غريق	http://www.ilsf.org/ فدراسيون موتورسواري	http://www.fim.ch فدراسيون اتومبيلراني	http://www.fia.com فدراسيون قايقراني	http://www.canoeicf.com فدراسيون فوتبال	http://www.fifa.com فدراسيون شنا	http://www.fina.org فدراسيون شمشيربازي	http://www.fie.ch فدراسيون شطرنج	http://www.fide.com فدراسيون سواركاري	http://www.horsesport.org فدراسيون ژيمناستيك	http://www.fig-gymnastics.com فدراسيون دوچرخه سواري	http://www.uci.ch فدراسيون دو و ميداني	http://www.iaaf.org فدراسيون وزنه برداري	http://www.iwf.net فدراسيون چوگان	http://www.fippolo.com فدراسيون كوهنوردي	http://www.theuiaa.org فدراسيون گلف	http://www.internationalgolffederation.org فدراسيون كشتي	http://www.fila-wrestling.com فدراسيون كاراته	http://www.karateworld.org فدراسيون جودو	http://www.ijf.org فدراسيون تير و كمان	http://www.archery.org فدراسيون تكواندو	http://wtf.org فدراسيون تنيس روي ميز	http://www.ittf.com فدراسيون تنيس	http://www.itftennis.com فدراسيون بيس بال	- فدراسيون بيليارد	- فدراسيون بوكس	http://www.aiba.org فدراسيون بسكتبال	http://www.fiba.com فدراسيون بدمينتون	http://www.internationalbadminton.org/index.asp فدراسيون اسكي	http://www.fis-ski.com فدراسيون اسكواش	http://www.worldsquash.org فدراسيون اتومبيلراني 	http://www.fia.com/          خبرگزاريها ايرنا	http://irna.ir ايپنا	http://ipna.ir ايسنا	http://isna.ir شبكه ورزش ايران	http://iransport.net          زير مجموعه هاي سازمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور	http://www.tanavar.ir مجموعه ورزشی آزادی	http://www.azadisportcomplex.com مجموعه ورزشی انقلاب	http://www.enghelabsc.com کمیته ملی المپیک	http://www.olympic.ir آکادمی ملی المپیک	http://www.olympicacademy.ir/          سايت رسمي فدراسيونها فدراسيون آمادگي جسماني	http://www.ifsaf.com/ فدراسيون اسكواش	http://www.squash.ir/ فدراسيون اسكي	http://skifed.ir/ فدراسيون اسكيت	http://www.iranskating.ir/ فدراسيون بدمينتون	http://www.badminton.ir/ فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام	http://www.bb-pl-sm.ir/ فدراسيون بسكتبال	http://www.iranbasketball.org/ فدراسيون بوكس	http://boxing.ir/ فدراسيون بولينگ و کیواسپرت	http://www.iranbcs.ir فدراسيون بيس بال 	http://www.baseballiran.ir/ فدراسيون پزشكي ورزشي	http://main.iransportsmedicine.ir/ فدراسيون پهلواني و زورخانه اي	http://www.dalirestan.ir/ فدراسيون پينگ پنگ	http://www.iranpingpong.ir فدراسيون تكواندو	http://www.iritf.org.ir/ فدراسيون تنيس	http://iritf.ir/ فدراسيون تيراندازي	http://www.irissf.ir/ فدراسيون تيروكمان	http://www.iran-archery.ir/ فدراسيون جانبازان و معلولين	http://www.irisfd.com/ فدراسيون جودو	http://www.irjudo.ir فدراسيون چوگان	http://www.iranpolo.org فدراسيون دوچرخه سواري	http://www.cfi.ir/ فدراسيون دو و ميداني	http://www.athletic.ir/ فدراسيون ژيمناستيك	http://www.gymnastic.ir/ فدراسيون سواركاري	http://www.feiri.ir/ فدراسيون شطرنج	http://www.iranchess.ir/ فدراسيون شمشيربازي	http://www.fencing.ir/ فدراسيون شنا	http://www.swimming.ir/ فدراسيون فوتبال	http://ffiri.ir/html/index.php فدراسيون قايقراني و اسكي روي آب	http://www.icf.ir/ فدراسيون كاراته	http://irikf.ir/index.php فدراسيون كشتي	http://www.iawf.ir/ فدراسيون كونگ فو	http://www.kungfufederations.ir/ فدراسيون كوهنوردي	http://www.mfi.ir/site/ فدراسيون گلف	http://www.golfir.com/ فدراسيون اتومبيلراني و موتورسواري	http://www.mafiri.ir/ فدراسيون نابينايان و كم بينايان	http://www.blindsports.ir/ فدراسيون ناشنوايان	http://www.dsf.ir/fa/index.php فدراسيون نجات غريق	http://www.lifesaving.ir/ فدراسيون واليبال	http://www.volleyball.ir فدراسيون ورزش مدارس	http://sport.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&siteid=1&pageid=1157 فدراسيون ورزشهاي اسلامي زنان	http://sport.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&siteid=1&pageid=1158 فدراسيون ورزشهاي بيماران خاص	http://www.sdsfiran.ir/fa/ فدراسيون ورزشهاي دانشگاهي	http:// فدراسيون ورزشهاي رزمي	http:// فدراسيون ورزشهاي روستايي	http://roostasport.ir/ فدراسيون ورزشهاي سه گانه	http://www.triathlon.ir/ فدراسيون ورزشهاي كبدي	http://irankabaddi.com فدراسيون وزنه برداري	http://iwf.ir/ فدراسيون ووشو	http://www.wushufed.com/ فدراسيون هاكي	http://www.iranhockey.org/ فدراسيون همگاني	http://www.isfaf.com/ فدراسيون هندبال	http://www.irhandball.com/    , لوازم ورزشی
 
 
مهدی مرادی اسکی واسنوبرد-اسکیت-پاتیناز-امادگی جسمانی و ایروبیک- دوچرخه سواری-کوه نوردی-پرواز-اتومبیلرانی وموتورسواری
 
مدرس رسمی فدراسیون اسکیت
مربی بین المللی اسکیت هاکی(FIRS )
داور بین المللی اسکیت هاکی (FIRS )
مربی تخصصی درجه دو اسکیت سرعت
ماساژور تخصصی ورزشی
مربی آمادگی جسمانی عمومی و اختصاصی
مربی اسکیت نمایشی
مربي ورزش صبح گاهي
مربي ايروبيك
داور آمادگی جسمانی
داور اسکیت سرعت و اسکیت هاکی
 
 
بیوگرافی مهدی مرادی
 
دارای مدارک و امتیازات معتبر از :
-         آکادمی ملی المپیک
-         فدراسیون پزشکی ورزشی
-         دانشگاه علوم پزشکی ارتش
-         هیئت پزشکی ورزشی تهران
-         پایگاه ورزشی قهرمانی تهران
-         اداره برنامه ریزی ، تحقیقات و آموزش تهران
-         انجمن پزشکان درایران
-         هیئت ورزش های همگانی تهران
-         هیئت پرورش اندام تهران
-         مرکز سنجش فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک
-         کمیته آموزش فدراسیون اسکیت
-         تربیت بدنی علوم ورزشی دانشگاه تهران
موسس باشگاه اسکیت آزادهخامنش وشرکت دوتیم بانوان در لیگ برترکشوری در سال های 87 -86 - 85.
موسس دو تیم باشگاه آفتاب ، نونهالان دختر در لیگ کشوری 88 و کسب مقام های اول تا چهارم کشوری توسط این تیم .
یکسال عضو کمیته برگزاری لیگ های فدراسیون اسکیت .
مسئول ثبت نام و راه اندازی لیگ نونهالان کشور در سال 88.
سابقه مربیگری در زمین های اسکیت پارک ملت ، پارک گفتگو ، پارک پردیسان ، ورزشگاه کشوری ، دانشگاه تهران .
اخذ گواهینامه و شرکت دردوره های مدرسی و مربیگری آقای پائولو از کشور ایتالیا ، آقای ویتانن از کشور فنلاند ، آقای کریستوف از کشور فرانسه ، آقای گوردن از کشور استرالیا .
نویسنده کتاب های آمادگی جسمانی برای کودکان و نوجوانان و کتاب کار با وزنه.
ارائه برنامه های تمرینی برای آمادگی جسمانی فیتنس و لاغری و نیزPersonal Training
مدرس و مربی و داور فعال فدراسیون اسکیت .
 
مجری و راه انداز زمین اسکیت شهرستان جناح استان هرمزگان.
برای اطلاعات بیشتر به وب سایت های زیر مراجعه فرمائید .
هیئت اسکیت تهران بزرگ فدراسيون اسكيت فدراسيون آمادگي جسمانيwww.ifsaf.com / www.iranskating.ir Iran Roller Skating Federation 09361091423آموزش تضمینی اسکیت به صورت آکادمیک از پایه تا قهرمانی توسط مدرس و مربی رسمی فدراسیون اسکیت09121507825

www.skatingiran.com

 
بیوگرافی مهدی مرادی
 
www.iranskating.com
بیوگرافی مهدی مرادی
 
 
www.skatingiran.ir
www.varzesh1.com
Info@ iranskating.com
Info@ skatingiran.com
Info@ skatingiran.ir
Info@ varzesh1.com
1507825 – 0912    (مرادی)
 
 

بیوگرافی مهدی مرادی

09361091423

بیوگرافی مهدی مرادی

 

اموزش اسکیت در امارات

 

اموزش اسکیت در دبی

 

اموزش اسکیت به صورت اکادمیک از پایه تا قهرمانی توسط مدرس و مربی رسمی فدراسیون اسکیت

 

اموزش+ اسکیت+ به+ صورت+ اکادمیک+ از+ پایه+ تا+ قهرمانی+ توسط مدرس+ و+ مربی+ رسمی+ فدراسیون+ اسکیت+و مربی بین المللی اسکیت

 

اموزش-اسکیت-به-صورت-اکادمیک-از-پایه-تا-قهرمانی-توسط-مدرس- مربی رسمی-فدراسیون اسکیت اسکیت هاکی-اسکیت سرعت-اسکیت اگرسیو-اسکیت نمایشی-اسکی واسنوبرد-پاتیناز-امادگی جسمانی و ایروبیک دوچرخه سواری-کوهنوردی-پرواز-اتومبیلرانی وموتورسواری

 

 

اموزش اسکیت درفدراسیون اسکیت-هییت اسکیت-باشگاه اسکیت-اکادمی اسکیت-مدرسه اسکیت-کانون اسکیت-سالن اسکیت-زمین اسکیت

 

اموزش اسکیت درفدراسیون اسکیت هییت اسکیت باشگاه اسکیت اکادمی اسکیت مدرسه اسکیت کانون اسکیت سالن اسکیت زمین اسکیت