مشاهده خبر

موضوع: نگو که تکراریست تاریخ ثبت: ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ مشاهده: 2311 بار

مینوسم دوستت دارم نگو که تکراریست شاید روزی نباشم که تکرارش کنم
وقتی به آسمان نگاه میکنم خوشحال میشم چون با وجود فاصله هازیر یک آسمونیم
این روزها دلگرمی میخواهم وگرنه چیزی که زیاد است سرگرمی
مهربانیت را با دلم پیوند زدم تا از تو دور بودن را احساس نکنم اما بازم دلتنگم
در آغوشم که میگیری آنقدر آرام میشوم که یادم میره نفس بکشم
بهشت فاصله ی پلک بالا و پایین من است وقتی به تو نگاه میکنم
در خلوت من نگاه سبزت جاریست این قسمت بی تو بودنم اجباریست
دوست داشتنت معادله است که نفسهایم را اثبات میکند