بیانیه ماموریت آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

fiogf49gjkf0d

بیانیه ماموریت آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

جنبش المپیک یک نهضت وسیع اجتماعی است که به مدد آن تلاش آرم آکادمی ملی المپیک و پارالمپیکهای ورزشی موجب رشد انسان و زمینه ساز تفاهم بین المللی می شود . المپیک گرایی با درهم آمیختن ورزش از یک سو و فرهنگ وآموزش از سوی دیگر به ترویج شیوه ای از زندگی می پردازد که لذت بردن از تلاش و فعالیت، ارج نهادن به ارزشهای انسانی و احترام گذاردن به اصول اخلاقی ومیهن دوستی اصول آنرا تشکیل می دهد.

هدف جنبش المپیک آن است که ورزش همه جا در خدمت رشد وتوسعه هماهنگ و پایدار انسان قرارگیرد و به ساختن دنیایی بهتر و سرشار از صلح و آرامش با حفظ کرامت انسانی کمک نماید.

توجه به اصول یاد شده  لزوم ایجاد مرکزی برای "حفظ و اشاعه اصول المپیزم و هدایت تلاشهای قهرمانان بر مبنای اصول علمی وتربیتی، حفظ سلامت جسمی، روانی و اخلاقی به منظور رقابتی شرافتمندانه و شایسته در بازیهای المپیک ، قاره‌ای ومنطقه ای" را بوجود آورده است.

 آکادمی ملی المپیک جمهوری ا سلامی ایران موسسه أی است علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تخصصی که وابسته به کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران می باشد و در چارچوب اهداف زیر تشکیل شده است:

 1 ـ تبیین و ترویج اصول و اهداف نهضت المپیزم و آشنا کردن جامعه با آرمانها و اهداف نهضت المپیک.

 2 ـ اشاعه و گسترش روحیه جوانمردی و تحکیم فضایل اخلاقی.

 3 ـ استعدادیابی، مطالعه، پژوهش و بهره گیری از علوم ورزشی در جهت رشد و توسعه و ارتقاء سطح عملکرد ورزشی.

 4 ـ فراهم سازی تسهیلات و ارایه خدمات نوین تمرینی آموزشی، پژوهشی و پزشکی ورزشی.

 5 ـ آماده سازی قهرمانان ملی برای شرکت در رویدادهای مهم ورزشی مانند بازیهای المپیک، آسیایی و غرب آسیا و همبستگی کشورهای اسلامی.

 6 ـ برگزاری دوره های آموزشی، همایش ها و جلسات عمومی علمی تخصصی ورزشی در سطوح ملی و بین المللی .

 7 ـ برگزاری برنامه های فرهنگی – هنری، نمایشگاههای کتاب، عکس و جشنواره فیلمهای فرهنگی، تربیتی و ورزشی.

 8 ـ همکاری های متقابل علمی- فرهنگی- ورزشی در سطوح ملی، منطقه ای، بین المللی و همبستگی کشورهای اسلامی.