تیم اسکیت سرعت کازرون-شیراز

تیم اسکیت سرعت کازرون-شیراز

اسما هوشمند پور 

تیم اسکیت سرعت کازرون-شیراز 

عکسهای خانم اسمااسما هوشمند پور

من اسما هوشمند پور 15 ساله از کازرون یکی از شهرستانهای  استان فارس شیراز هستم .از 8سالگی شروع به اسکیت مبتدی کار کردم تا 11 سالگی با اسکیت های مبتدی کار کردم تا از اولین استادم آقای هادی راسخی اولین اسکیت حرفه ای بونت را پوشیدم و با 9 ماه کار مقام سوم استانی و اول شهرستانی را کسب کردم . بعد از آن با استاد و مربی عزیزم خانم ندا خسرو پور شروع به کار کردم و در سال 89 در لیگ کشوری شرکت کردم و در کشور اول شد.

در مسابقات قهرمانی فارس مقام اول ماده 5000 را کسب کردم و در مسابقات آموزش و پرورش فارس مقام 2 رده سنی 76 را در ماده 1000 کسب کردم.

در مسابقات قهرمانی 90-91 نایب قهرمان فارس در ماده 1000 متر و 300 مترشدم و در ماده 500متر مقام 4 را بدست آوردم.

دوستهای خوبی دارم که الان در تهران مربی عزیزم آقای مرادی و بچه های خوب و گل تیم : سوگند/امیر حسین/فرهنگ و بقیه بچه ها رو خیلی دوست دارم و تصمیم دارم که زیر نظر استاد عزیزم آقای مرادی در مسابقات کشور شرکت کنم.

راستی بچه ها من از9سالگی ورزش گونگ فو پرتوا مقام دوم کشوری و تا سال گذشته مقام اول شهرستان و استان و اول کشوری را کسب کردم.

دخترای گلم : دلم برای دوستان شهرستانی هم تنگ شده  چون الان در تهران برای تمریناتم هستم.سارا شیما زهرا و بچه های خوب تیم دلم براتون تنگ شده.

من رنگ زرد رو خیلی دوست دارم و از بچه های ورزشکار خیلی خوشم میاد.

بچه ها ورزش رو در کنار درس دوست داشته باشید و رشته ورزشی که دوست دارید رو با دل و جون و سختی ها ادامه بدید مثل من که اسکیت رو با تمام سختی هایی که  کشیدم ادامه دادم.بدون هیچ حمایتی.فقط از مادر دلسوزم و مربی ام خیلی تشکر میکنم که همیشه منو از از لحاظ روحی و جسمی پشتیبانی کرد.مادرم دوستت دارم.

قدر دوستان خوبتون رو بدونید.

بچه ها باهم دوست باشید.حریف نه دشمن/رقیب نه دشمن/مبارزه نه جنگ تن به تن .

دوستتون دارم

 

 

اسما هوشمند پور عکسها و حکم های قهرمانی خانم اسما هوشمند پور تیم اسکیت سرعت افتاب و تیم اسکیت سرعت افتاب کازرون-شیراز

 

اسما هوشمند پور عکسها و حکم های قهرمانی خانم اسما هوشمند پور تیم اسکیت سرعت افتاب و تیم اسکیت سرعت افتاب کازرون-شیراز

 

 

اسما هوشمند پور عکسها و حکم های قهرمانی خانم اسما هوشمند پور تیم اسکیت سرعت افتاب و تیم اسکیت سرعت افتاب کازرون-شیراز

 

اسما هوشمند پور عکسها و حکم های قهرمانی خانم اسما هوشمند پور تیم اسکیت سرعت افتاب و تیم اسکیت سرعت افتاب کازرون-شیراز

 

 

اسما هوشمند پور عکسها و حکم های قهرمانی خانم اسما هوشمند پور تیم اسکیت سرعت افتاب و تیم اسکیت سرعت افتاب کازرون-شیراز

 

اسما هوشمند پور عکسها و حکم های قهرمانی خانم اسما هوشمند پور تیم اسکیت سرعت افتاب و تیم اسکیت سرعت افتاب کازرون-شیراز

 

اسما هوشمند پور عکسها و حکم های قهرمانی خانم اسما هوشمند پور تیم اسکیت سرعت افتاب و تیم اسکیت سرعت افتاب کازرون-شیراز

 

اسما هوشمند پور عکسها و حکم های قهرمانی خانم اسما هوشمند پور تیم اسکیت سرعت افتاب و تیم اسکیت سرعت افتاب کازرون-شیراز

 

اسما هوشمند پور عکسها و حکم های قهرمانی خانم اسما هوشمند پور تیم اسکیت سرعت افتاب و تیم اسکیت سرعت افتاب کازرون-شیراز

 

اسما هوشمند پور عکسها و حکم های قهرمانی خانم اسما هوشمند پور تیم اسکیت سرعت افتاب و تیم اسکیت سرعت افتاب کازرون-شیراز

 

 

 

اسما هوشمند پور عکسها و حکم های قهرمانی خانم اسما هوشمند پور تیم اسکیت سرعت افتاب و تیم اسکیت سرعت افتاب کازرون-شیراز

 

اسما هوشمند پور عکسها و حکم های قهرمانی خانم اسما هوشمند پور تیم اسکیت سرعت افتاب و تیم اسکیت سرعت افتاب کازرون-شیراز

حکم های  قهرمانی خانم اسما  اسما هوشمند پور

سوگند عدالت خواه

فرهنگ جلودار

امیر حسین ملکی

کیارش روزی

اسما هوشمند پور

مهبد روحانی

 

اسما هوشمند پور عکسها و حکم های قهرمانی خانم اسما هوشمند پور تیم اسکیت سرعت افتاب و تیم اسکیت سرعت افتاب کازرون-شیراز

 

اسما هوشمند پور عکسها و حکم های قهرمانی خانم اسما هوشمند پور تیم اسکیت سرعت افتاب و تیم اسکیت سرعت افتاب کازرون-شیراز

 

اسما هوشمند پور عکسها و حکم های قهرمانی خانم اسما هوشمند پور تیم اسکیت سرعت افتاب و تیم اسکیت سرعت افتاب کازرون-شیراز

 

اسما هوشمند پور عکسها و حکم های قهرمانی خانم اسما هوشمند پور تیم اسکیت سرعت افتاب و تیم اسکیت سرعت افتاب کازرون-شیراز

 

اسما هوشمند پور عکسها و حکم های قهرمانی خانم اسما هوشمند پور تیم اسکیت سرعت افتاب و تیم اسکیت سرعت افتاب کازرون-شیراز

 

اسما هوشمند پور عکسها و حکم های قهرمانی خانم اسما هوشمند پور تیم اسکیت سرعت افتاب و تیم اسکیت سرعت افتاب کازرون-شیراز

 

 

اسما هوشمند پور عکسها و حکم های قهرمانی خانم اسما هوشمند پور تیم اسکیت سرعت افتاب و تیم اسکیت سرعت افتاب کازرون-شیراز

 

 

اسما هوشمند پور عکسها و حکم های قهرمانی خانم اسما هوشمند پور تیم اسکیت سرعت افتاب و تیم اسکیت سرعت افتاب کازرون-شیراز

 

اسما هوشمند پور عکسها و حکم های قهرمانی خانم اسما هوشمند پور تیم اسکیت سرعت افتاب و تیم اسکیت سرعت افتاب کازرون-شیراز