تعمیربخارساز09121507825تعمیردستگاه بخارسازسونا بخار88042174تعمیر مشعل سونا بخارتعمیر بویلرسونا بخارتعمیرموتورخانه وان جکوزی سونا بخارتعمیر سونا تعمیربخارساز سونا تعمیردستگاه بخارسازسونا بخارتعمیربویلرومشعل سونای بخارتعمیرهیتربرقی والمنت سونا خشک

تعمیربخارساز09121507825تعمیر دستگاه بخار ساز سونا بخار88042174

تعمیر مشعل سونا بخار09121507825 تعمیر بویلر سونا بخار88042174

تعمیرموتورخانه وان جکوزی سونا بخارتعمیر سونا

تعمیربخارساز سونا بخار تعمیربخارساز سونا  تعمیردستگاه بخار ساز سونا بخار تعمیر بویلرومشعل سونای بخار تعمیر سونا تعمیر هیتر برقی والمنت سونا خشک 

Image result

تعمیربخارساز سونا بخار تعمیربخارساز سونا  تعمیر دستگاه بخار ساز سونا بخار

تعمیر کابین سونا بخار ,تعمیر سونا خشک, تعمیر سونا بخار ,تعمیر وان جکوزی, تعمیر بویلر ومشعل سونای بخار

تعمیر سونا تعمیر هیتر برقی والمنت سونا خشک

اگر بخار دستگاه سونا بخار شما کار نمیکنه

 

اگر دستگاه سونا خشک شما بخار بیرون نمیده 

اگه هیتر والمنت سونای شما سوخته

Image result

در کوتاهترین زمان دستگاه شما را تعمیر میکنبم

تعمیر سونا جکوزی

تعمیربخارساز09121507825

تعمیر دستگاه بخار ساز سونا بخار88042174

Image result

تعمیر سونا تعمیر سونا خشک

تعمیر سونا بخار 

Image result

تعمیربخارساز سونا بخار تعمیربخارساز سونا  تعمیر دستگاه بخار ساز سونا بخار 

تعمیر سونا تعمیر هیتر برقی والمنت سونا خشک 

Image result

تعمیربخارساز سونا بخار تعمیربخارساز سونا  تعمیر دستگاه بخار ساز سونا بخار

 

تعمیر سونا تعمیر هیتر برقی والمنت سونا خشک

 


تعمیربخارساز09121507825تعمیر دستگاه بخار ساز سونا بخار88042174

تعمیر مشعل سونا بخار09121507825 تعمیر بویلر سونا بخار88042174

تعمیرموتورخانه وان جکوزی سونا بخارتعمیر سونا تعمیربخارساز سونا بخار تعمیربخارساز سونا  تعمیردستگاه بخار ساز سونا بخار تعمیر بویلرومشعل سونای بخار تعمیر سونا تعمیر هیتر برقی والمنت سونا خشک

تعمیر موتورخانه تعمیر مشعل تعمیر شوفاز

تعمیر مشعل سونا بخار تعمیر بویلر سونا بخار

Image result for weishaupt burner manual

 

تعمیر موتورخانه جکوزی سونا بخار

Image result

تعمیر مشعل سونا بخار09121507825

تعمیر بویلر سونا بخار88042174

تعمیر موتورخانه وان جکوزی سونا بخار

Image result

تعمیر موتورخانه تعمیر مشعل تعمیر شوفاز

مشعل ها از لحاظ پودر كردن سوخت به سه نوع تقسیم می شوند:
۱- فشاری
۲- با فشار بخار یا فشار هوا
۳- با فشار ضعیف هوا
 

تعمیر مشعل سونا بخار تعمیر بویلر سونا بخار تعمیر موتورخانه جکوزی سونا بخار

تعمیر مشعل گازی تعمیر مشعل گازوییلی

تعمیر مولد های حرارتی در موتورخانه برای اب گرم وسونا بخار

به طور معمول مشعل ها همراه و متناسب با دیگ انتخاب می شوند و به میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر در ساعت و كیلو گرم در ساعت یا گالن در ساعت مشخص می شوند.با داشتن قدرت حرارتی دیگ و ارزش حرارتی سوخت مایع , می توان نوع مشعل و میزان مصرف سوخت را انتخاب كرد .منتها چون مقداری حرارت سوخت از راه دود كش و تلفات دیگر به هدر می رود , در موقع محاسبه , راندمان مشعل را باید در نظر داشت. چون بیشتر گازوییل مصرف می شود می توان مصرف مشعل را از تقسیم قدرت حرارتی دیگ (QB) در حاصل ضرب ارزش حرارتی هر كیلو گازوییل ( حدود ۱۰۰۰۰ كیلو كالری ) در راندمان مشعل كه بین ۶/. تا ۸۵/. است را به دست آورد.چون وزن مخصوص گازوییل ۸/. است , بنابراین به ازای هر لیتر حدود ۸۰۰۰ كیلو كالری حرارت تولید خواهد شد كه این مقدار BTU ۳۲۰۰۰ است. 

 

 

Save