مشاهده خبر

موضوع: شاد بودن تاریخ ثبت: ۱۳۹۴/۲/۳۰ مشاهده: 2066 بار

 من از شاد بودن مردم خوشحال میشوم

غم انها برایم سخت وسخت تر ازناراحتی انهاست

ای کاش تمام غم های دنیا مال من بود وهرگز کسی را ناراحت نمیدیدم

                        سندیگو

 شاد بودن