مشاهده خبر

موضوع: اموزش اکادمیک اسکیت از پایه تا قهرمانی تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۸/۲۵ مشاهده: 190 بار

اموزش اکادمیک اسکیت

                    از پایه تا قهرمانی توسط مدرس و مربی رسمی فدراسیون اسکیت