مشاهده خبر

موضوع: فرصت پرواز تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۹/۲۱ مشاهده: 3116 بار

تو مرا می پایی که مبادا دل خود را به تو تحمیل کنم

و من اما گاهی همچنان خیره به تو می نگرم تا شاید

حرف احساس دلم را از نگاهم خوانی و به من فرصت پرواز دهی ...

درد ما را که زند مرحم درد

جز پریشانی و درد.....آن هم که هست....

مینویسم از نگاه همیشه منتظرم
از چشمان بارانی ام
ازبوسه های نشکفته ام
مینو یسم برایت از ترسم
ترس از بی تو ماندن وبی تو رفتن
بی تو گفتن وبی تو خواندن
مینویسم برایت از نغمه های شبانه ی غم
در کنج عزلت تنهایی ام
مینویسم برایت از معنای زندگی
از اینکه من زندگی را در کنار تو بودن معنا می کنم
زندگی را برای تو سرودن معنا می کنم
من زندگی را در خروش چشمان نیلگونت معنا می کنم
من زندگی را در آغوش تو بودن معنا می کنم
معنای زندگی معنای بوسه های آتشین عشق است