نتایج مسابقات اسکیت سرعت مرحله اول لیگ تهران بزرگ دختران

fiogf49gjkf0d

نتایج مسابقات اسکیت سرعت مرحله اول لیگ تهران بزرگ دختران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90/11/21

تاریخ برگزاری

مرحله اول لیگ اسکیت استان تهران

عنوان

 

آکادمی اسکیت شیان

محل برگزاری مسابقات

83-84

رده سنی

بانوان

جنسیت

 

مـرحله مقدماتي

100 متر

ليست شركت كنندگان ماده

 

امتیاز

رکورد

دور

Km/h

شماره

گروه

نام و نام خانوادگی

تیم

استان

رتبه

 

0

00 : 15 : 569

0

23.12

0

0

M

دیانا رشیدی

دهیم فروهر شیان

تهران

1

 

0

00 : 18 : 086

0

19.9

0

0

M

الهام رمضانی

M.R

تهران

2

 

0

00 : 18 : 420

0

19.54

0

0

M

سارا محمدپور

M.R

تهران

3

 

0

00 : 18 : 721

0

19.23

0

0

M

ریحانه حسینی

امید شرق

تهران

4

 

0

غايب

0

0

0

0

M

پانیز صدیقیان

دهیم فروهر شیان

تهران

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90/11/21

تاریخ برگزاری

مرحله اول لیگ اسکیت استان تهران

عنوان

 

آکادمی اسکیت شیان

محل برگزاری مسابقات

83-84

رده سنی

بانوان

جنسیت

 

مـرحله مقدماتي

200 متر

ليست شركت كنندگان ماده

 

امتیاز

رکورد

دور

Km/h

شماره

گروه

نام و نام خانوادگی

تیم

استان

رتبه

 

0

00 : 28 : 720

0

25.07

0

0

M

دیانا رشیدی

دهیم فروهر شیان

تهران

1

 

0

00 : 35 : 583

0

20.23

0

0

M

سارا محمدپور

M.R

تهران

2

 

0

00 : 35 : 615

0

20.22

0

0

M

الهام رمضانی

M.R

تهران

3

 

0

00 : 36 : 722

0

19.61

0

0

M

ریحانه حسینی

امید شرق

تهران

4

 

0

غايب

0

0

0

0

M

پانیز صدیقیان

دهیم فروهر شیان

تهران

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90/11/21

تاریخ برگزاری

مرحله اول لیگ اسکیت استان تهران

عنوان

 

آکادمی اسکیت شیان

محل برگزاری مسابقات

82

رده سنی

بانوان

جنسیت

 

مـرحله مقدماتي

100 متر

ليست شركت كنندگان ماده

 

امتیاز

رکورد

دور

Km/h

شماره

گروه

نام و نام خانوادگی

تیم

استان

رتبه

 

0

00 : 14 : 825

0

24.28

0

0

M

هاینه رجبی

دهیم فروهر شیان

تهران

1

 

0

00 : 15 : 147

0

23.77

0

0

M

نیلوفر حسینی

دهیم فروهر شیان

تهران

2

 

0

00 : 15 : 257

0

23.6

0

0

M

ریحانه حقیقت

دهیم فروهر شیان

تهران

3

 

0

00 : 17 : 534

0

20.53

0

0

M

نگار خرمی

امید شرق

تهران

4

 

0

00 : 18 : 143

0

19.84

0

0

M

آرینا امانی

امید دیهیم فروهر

تهران

5

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90/11/21

تاریخ برگزاری

مرحله اول لیگ اسکیت استان تهران

عنوان

 

آکادمی اسکیت شیان

محل برگزاری مسابقات

82

رده سنی

بانوان

جنسیت

 

مـرحله مقدماتي

200 متر

ليست شركت كنندگان ماده

 

امتیاز

رکورد

دور

Km/h

شماره

گروه

نام و نام خانوادگی

تیم

استان

رتبه

 

0

00 : 26 : 738

0

26.93

0

0

M

هاینه رجبی

دهیم فروهر شیان

تهران

1

 

0

00 : 27 : 613

0

26.07

0

0

M

نیلوفر حسینی

دهیم فروهر شیان

تهران

2

 

0

00 : 28 : 127

0

25.6

0

0

M

ریحانه حقیقت

دهیم فروهر شیان

تهران

3

 

0

00 : 31 : 356

0

22.96

0

0

M

نگار خرمی

امید شرق

تهران

4

 

0

00 : 33 : 041

0

21.79

0

0

M

آرینا امانی

امید دیهیم فروهر

تهران

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90/11/21

تاریخ برگزاری

مرحله اول لیگ اسکیت استان تهران

عنوان

 

آکادمی اسکیت شیان

محل برگزاری مسابقات

81-80

رده سنی

بانوان

جنسیت

 

مـرحله مقدماتي

200 متر

ليست شركت كنندگان ماده

 

امتیاز

رکورد

دور

Km/h

شماره

گروه

نام و نام خانوادگی

تیم

استان

رتبه

 

0

00 : 24 : 523

0

29.36

0

0

M

ساینا عارف

دهیم فروهر شیان

تهران

 

 

0

00 : 25 : 179

0

28.6

0

0

M

شمیم رزاقی

امید شرق

تهران

 

 

0

00 : 25 : 584

0

28.14

0