نتایج مسابقات اسکیت سرعت.مرحله اول لیگ تهران بزرگ پسران توسط: مریم فروغ الدین اسکی واسنوبرد-اسکیت-پاتیناز-امادگی جسمانی و ایروبیک- دوچرخه سواری-کوه نوردی-پرواز

fiogf49gjkf0d

نتایج مسابقات اسکیت سرعت.مرحله اول لیگ تهران بزرگ پسران

توسط: مریم فروغ الدین

اسکی واسنوبرد-اسکیت-پاتیناز-امادگی جسمانی و ایروبیک- دوچرخه سواری-کوه نوردی-پرواز-اتومبیلرانی وموتورسواری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90/11/22

تاریخ برگزاری

مرحله اول لیگ آقایان استان تهران

عنوان

 

آکادمی اسکیت شیان

محل برگزاری مسابقات

83-84

رده سنی

آقايان

جنسیت

 

مـرحله مقدماتي

100 متر

ليست شركت كنندگان ماده

 

امتیاز

رکورد

دور

Km/h

شماره

گروه

نام و نام خانوادگی

تیم

استان

رتبه

 

0

00 : 15 : 491

0

23.24

0

5

M

مهران افخمی

دیهیم فروهرشیان

تهران

1

 

0

00 : 15 : 740

0

22.87

0

0

M

متین گودرزی

انقلاب تهران

تهران

2

 

0

00 : 17 : 301

0

20.81

0

3

M

اروین خوش نماز

انقلاب تهران

تهران

3

 

0

00 : 19 : 110

0

18.84

0

8

M

دانیال حسین زاده

مروارید سرخ

تهران

4

 

0

00 : 19 : 719

0

18.26

0

6

M

محمدامین جنگی اشتیانی

مروارید سرخ

تهران

5

 

0

00 : 21 : 436

0

16.79

0

1

M

مانی شیرشیان

عمادمقنیه

تهران

6

 

0

00 : 27 : 066

0

13.3

0

7

M

آبتین خدایی

عمادمقنیه

تهران

7

 

0

غايب

0

0

0

2

M

امیرعلی نقره کار

آکادمی اسکیت شیان

تهران

8

 

0

غايب

0

0

0

4

M

امیرعلی حضوری

آکادمی اسکیت شیان

تهران

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90/11/22

تاریخ برگزاری

مرحله اول لیگ آقایان استان تهران

عنوان

 

آکادمی اسکیت شیان

محل برگزاری مسابقات

83-84

رده سنی

آقايان

جنسیت

 

مـرحله مقدماتي

200 متر

ليست شركت كنندگان ماده

 

امتیاز

رکورد

دور

Km/h

شماره

گروه

نام و نام خانوادگی

تیم

استان

رتبه

 

0

00 : 27 : 971

0

25.74

0

6

M

مهران افخمی

دیهیم فروهرشیان

تهران

1

 

0

00 : 28 : 439

0

25.32

0

8

M

متین گودرزی

انقلاب تهران

تهران

2

 

0

00 : 31 : 746

0

22.68

0

5

M

اروین خوش نماز

انقلاب تهران

تهران

3

 

0

00 : 34 : 804

0

20.69

0

1

M

دانیال حسین زاده

مروارید سرخ

تهران

4

 

0

00 : 39 : 265

0

18.34

0

4

M

محمدامین جنگی اشتیانی

مروارید سرخ

تهران

5

 

0

00 : 41 : 465

0

17.36

0

0

M

مانی شیرشیان

عمادمقنیه

تهران

6

 

0

00 : 56 : 940

0

12.64

0

2

M

متین رنج بریان

عمادمقنیه

تهران

7

 

0

غايب

0

0

0

3

M

امیرعلی نقره کار

آکادمی اسکیت شیان

تهران

8

 

0

غايب

0

0

0

7

M

امیرعلی حضوری

آکادمی اسکیت شیان

تهران

9

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90/11/22

تاریخ برگزاری

مرحله اول لیگ آقایان استان تهران

عنوان

 

آکادمی اسکیت شیان

محل برگزاری مسابقات

82

رده سنی

آقايان

جنسیت

 

مـرحله مقدماتي

100 متر

ليست شركت كنندگان ماده

 

امتیاز

رکورد

دور

Km/h

شماره

گروه

نام و نام خانوادگی

تیم

استان

رتبه

 

0

00 : 13 : 899

0

25.9

0

2

M

بهداد علوی

آکادمی اسکیت شیان

تهران

1

 

0

00 : 14 : 586

0

24.68

0

0

M

مهرشاد یوسف

دیهیم فروهرشیان

تهران

2

 

0

00 : 16 : 677

0

21.59

0

3

M

ارمین رستمی

انقلاب تهران

تهران

3

 

0

00 : 17 : 565

0

20.5

0

1

M

عرفان طاهریان

عمادمقنیه

تهران

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90/11/22

تاریخ برگزاری

مرحله اول لیگ آقایان استان تهران

عنوان

 

آکادمی اسکیت شیان

محل برگزاری مسابقات

82

رده سنی

آقايان

جنسیت

 

مـرحله مقدماتي

200 متر

ليست شركت كنندگان ماده

 

امتیاز

رکورد

دور

Km/h

شماره

گروه

نام و نام خانوادگی

تیم

استان

رتبه

 

0

00 : 26 : 146

0

27.54

0

2

M

بهداد علوی

آکادمی اسکیت شیان

تهران

1

 

0

00 : 27 : 237

0

26.43

0

0

M

مهرشاد یوسف

دیهیم فروهرشیان

تهران

2

 

0

00 : 32 : 823

0

21.94

0

0

M

ارمین رستمی