نتایج مسابقات اسکیت سرعت مرحله دوم لیگ تهران بزرگ پسران توسط: مریم فروغ الدین اسکی واسنوبرد-اسکیت-پاتیناز-امادگی جسمانی و ایروبیک- دوچرخه سواری-کوه نوردی-پرواز-اتومبیلرانی وموتورسواری مریم فروغ الدین . مریم. مریم فروغی

fiogf49gjkf0d


نتایج مسابقات اسکیت سرعت مرحله دوم لیگ تهران بزرگ پسران

توسط: مریم فروغ الدین

اسکی واسنوبرد-اسکیت-پاتیناز-امادگی جسمانی و ایروبیک- دوچرخه سواری-کوه نوردی-پرواز-اتومبیلرانی وموتورسواری مریم فروغ الدین . مریم. مریم فروغی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1390/12/19

تاریخ برگزاری

مرحله دوم لیگ اقایان استان تهران

عنوان

 

 

محل برگزاری مسابقات

83-84

رده سنی

آقايان

جنسیت

 

مـرحله مقدماتي

100 متر

  ليست شركت كنندگان ماده   

 

امتیاز

رکورد

دور

Km/h

شماره

گروه

نام و نام خانوادگی

تیم

استان

رتبه

 

100

00 : 14 : 680

0

24.52

0

6

M

 مهران افخمی

دیهیم فروهرشیان

تهران

1

 

95

00 : 15 : 429

0

23.33

0

10

M

 متین گودرزی

انقلاب تهران

تهران

2

 

90

00 : 17 : 192

0

20.94

0

5

M

 اروین آعلی

دیهیم فروهرشیان

تهران

3

 

60

00 : 17 : 232

0

20.89

0

0

M

 دانیال حسین زاده

مروارید سرخ

تهران

4

 

55

00 : 17 : 301

0

20.81

0

1

M

 اروین خوش نماز

انقلاب تهران

تهران

5

 

50

00 : 17 : 674

0

20.37

0

4

M

 امیرعلی نقره کار

آکادمی اسکیت شیان

تهران

6

 

45

00 : 18 : 211

0

19.77

0

8

M

 محمدامین جنگی اشتیانی

مروارید سرخ

تهران

7

 

40

00 : 18 : 705

0

19.25

0

9

M

 کیارش روزی بیگلی

پاسارگاد

تهران

8

 

35

00 : 18 : 876

0

19.07

0

3

M

 امیرعلی حضوری

آکادمی اسکیت شیان

تهران

9

 

30

00 : 20 : 420

0

17.63

0

7

M

 مانی شیرشیان

عمادمقنیه

تهران

10

 

0

غايب

0

0

0

2

M

 متین رنج بریان

عمادمقنیه

تهران

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1390/12/19

تاریخ برگزاری

مرحله دوم لیگ اقایان استان تهران

عنوان

 

 

محل برگزاری مسابقات

83-84

رده سنی

آقايان

جنسیت

 

مـرحله مقدماتي

200 متر

  ليست شركت كنندگان ماده   

 

امتیاز

رکورد

دور

Km/h

شماره

گروه

نام و نام خانوادگی

تیم

استان

رتبه

 

100

00 : 27 : 485

0

26.2

0

2

M

 مهران افخمی

دیهیم فروهرشیان

تهران

1

 

95

00 : 28 : 252

0

25.48

0

5

M

 متین گودرزی

انقلاب تهران

تهران

2

 

90

00 : 30 : 919

0

23.29

0

7

M

 اروین آعلی

دیهیم فروهرشیان

تهران

3

 

60

00 : 33 : 225

0

21.67

0

0

M

 دانیال حسین زاده

مروارید سرخ

تهران

4

 

55

00 : 33 : 275

0

21.64

0

9

M

 اروین خوش نماز

انقلاب تهران

تهران

5

 

50

00 : 33 : 415

0

21.55

0

8

M

 محمدامین جنگی اشتیانی

مروارید سرخ

تهران

6

 

45

00 : 33 : 447

0

21.53

0

4

M

 امیرعلی نقره کار

آکادمی اسکیت شیان

تهران

7

 

40

00 : 35 : 100

0

20.51

0

3

M

 امیرعلی حضوری

آکادمی اسکیت شیان

تهران

8

 

35

00 : 40 : 045

0

17.98

0

1

M

 مانی شیرشیان

عمادمقنیه

تهران

9

 

30

00 : 40 : 217

0

17.9

0

10

M

 کیارش روزی بیگلی

پاسارگاد

تهران

10

 

0

غايب

0

0

0

6

M

 آبتین خدایی

عمادمقنیه

تهران

11

 

1390/12/19

تاریخ برگزاری

مرحله دوم لیگ اقایان استان تهران

عنوان

 

 

محل برگزاری مسابقات

82

رده سنی

آقايان

جنسیت

 

مـرحله مقدماتي

100 متر

  ليست شركت كنندگان ماده   

 

امتیاز

رکورد

دور

Km/h

شماره

گروه

نام و نام خانوادگی

تیم

استان

رتبه

 

100

00 : 14 : 337

0

25.11

0

1

M

 مهرشاد یوسف

دیهیم فروهرشیان

تهران

1

 

95

00 : 16 : 910

0

21.29

0

2

M

 عرفان طاهریان

عمادمقنیه

تهران

2

 

90

00 : 16 : 911

0

21.29

0

0

M

 ارمین رستمی

انقلاب تهران

تهران

3

 

60

00 : 17 : 113

0

21.04

0

4

M

 یاشار ردایی

انقلاب تهران

تهران

4

 

55

00 : 17 : 129

0

21.02

0

3

M

 علی آقابابایی

آکادمی اسکیت شیان

تهران

5

 

50

00 : 18 : 345

0

19.62

0

0

M

 عرشیا تاجیک

آکادمی اسکیت شیان

تهران

6

 

 

1390/12/19

تاریخ برگزاری

مرحله دوم لیگ اقایان استان تهران

عنوان

 

 

محل برگزاری مسابقات

82

رده سنی

آقايان

جنسیت

 

مـرحله مقدماتي

200 متر

  ليست شركت كنندگان ماده   

 

امتیاز

رکورد

دور

Km/h