نتایج مسابقات اسکیت سرعت مرحله دوم لیگ تهران بزرگ دختران توسط: مریم فروغ الدین اسکی واسنوبرد-اسکیت-پاتیناز-امادگی جسمانی و ایروبیک- دوچرخه سواری-کوه نوردی-پرواز-اتومبیلرانی وموتورسواری مریم فروغ الدین . مریم. مریم فروغی

fiogf49gjkf0d

نتایج مسابقات اسکیت سرعت مرحله دوم لیگ تهران بزرگ دختران

اسکی واسنوبرد-اسکیت-پاتیناز-امادگی جسمانی و ایروبیک- دوچرخه سواری-کوه نوردی-پرواز-اتومبیلرانی وموتورسواری مریم فروغ الدین . مریم. مریم فروغی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ برگزاری

مرحله دوم لیگ بانوان استان تهران

عنوان

 

 

محل برگزاری مسابقات

83-84

رده سنی

آقايان

جنسیت

 

مـرحله مقدماتي

100 متر

ليست شركت كنندگان ماده

 

امتیاز

رکورد

دور

Km/h

شماره

گروه

نام و نام خانوادگی

تیم

استان

رتبه

 

95

00 : 15 : 069

0

23.89

0

0

M

دیانا رشیدی

دهیم فروهر شیان

تهران

1

 

100

00 : 18 : 314

0

19.66

0

0

M

سارا محمدپور

M.R

تهران

2

 

90

00 : 18 : 533

0

19.42

0

0

M

الهام رمضانی

M.R

تهران

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ برگزاری

مرحله دوم لیگ بانوان استان تهران

عنوان

 

 

محل برگزاری مسابقات

83-84

رده سنی

آقايان

جنسیت

 

مـرحله مقدماتي

200 متر

ليست شركت كنندگان ماده

 

امتیاز

رکورد

دور

Km/h

شماره

گروه

نام و نام خانوادگی

تیم

استان

رتبه

 

100

00 : 27 : 113

0

26.56

0

0

M

دیانا رشیدی

دهیم فروهر شیان

تهران

1

 

95

00 : 34 : 008

0

21.17

0

0

M

الهام رمضانی

M.R

تهران

2

 

90

00 : 34 : 960

0

20.59

0

0

M

سارا محمدپور

M.R

تهران

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ برگزاری

مرحله دوم لیگ بانوان استان تهران

عنوان

 

 

محل برگزاری مسابقات

82

رده سنی

آقايان

جنسیت

 

مـرحله مقدماتي

100 متر

ليست شركت كنندگان ماده

 

امتیاز

رکورد

دور

Km/h

شماره

گروه

نام و نام خانوادگی

تیم

استان

رتبه

 

100

00 : 14 : 445

0

24.92

0

1

M

هاینه رجبی

دهیم فروهر شیان

تهران

1

 

95

00 : 14 : 587

0

24.68

0

0

M

نیلوفر حسینی

امید دیهیم فروهر

تهران

2

 

90

00 : 14 : 609

0

24.64

0

4

M

ریحانه حقیقت

دهیم فروهر شیان

تهران

3

 

60

00 : 18 : 252

0

19.72

0

3

M

روژان سهامی

M.R

تهران

4

 

55

00 : 19 : 407

0

18.55

0

2

M

شیدا صفری نژاد

M.R

تهران

5

 

0

غايب

0

0

0

5

M

آرینا امانی

امید دیهیم فروهر

تهران

6

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ برگزاری

مرحله دوم لیگ بانوان استان تهران

عنوان

 

 

محل برگزاری مسابقات

82

رده سنی

آقايان

جنسیت

 

مـرحله مقدماتي

200 متر

ليست شركت كنندگان ماده

 

امتیاز

رکورد

دور

Km/h

شماره

گروه

نام و نام خانوادگی

تیم

استان

رتبه

 

100

00 : 26 : 380

0

27.29

0

2

M

هاینه رجبی

دهیم فروهر شیان

تهران

1

 

95

00 : 26 : 551

0

27.12

0

0

M

ریحانه حقیقت

دهیم فروهر شیان

تهران

2

 

90

00 : 26 : 894

0

26.77

0

4

M

نیلوفر حسینی

امید دیهیم فروهر

تهران

3

 

60

00 : 33 : 259

0

21.65

0

3

M

روژان سهامی

M.R

تهران

4

 

55

00 : 38 : 704

0

18.6

0

1

M

شیدا صفری نژاد

M.R

تهران

5

 

0

غايب

0

0

0

5

M

آرینا امانی

امید دیهیم فروهر

تهران

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ برگزاری

مرحله دوم لیگ بانوان استان تهران

عنوان

 

 

محل برگزاری مسابقات

81

رده سنی

آقايان

جنسیت

 

مـرحله مقدماتي

200 متر

ليست شركت كنندگان ماده

 

امتیاز

رکورد

دور

Km/h

شماره

گروه

نام و نام خانوادگی

تیم

استان

رتبه

 

100

00 : 24 : 898

0

28.92

0

0

M

یگانه راذقیان

دهیم فروهر شیان

تهران

1

 

95

00 : 33 : 119

0

21.74

0

0

M

عسل مقدم

M.R

تهران

2

 

90

00 : 37 : 253

0

19.33

0

0

M

دیبا فرزام نیا

M.R

تهران

3

 

60

00 : 46 : 832

0